Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

EU-landene forpligter sig til at føre an i den grønne digitale omstilling

26 medlemsstater samt Norge og Island har undertegnet en erklæring om at fremskynde anvendelsen af grønne digitale teknologier til gavn for miljøet. De vil udrulle og investere flere grønne digitale teknologier for at opnå klimaneutralitet og fremskynde den grønne og den digitale omstilling i prioriterede sektorer i Europa, f.eks. ved at anvende NextGenerationEU og InvestEU-midlerne.

Underskriverne af erklæringen om en grøn og digital omstilling af EU vil træffe foranstaltninger på nationalt plan på følgende områder:

 • Oprette en digital tvillinge af jorden for at hjælpe med at overvåge klimaændringerne
 • Stille data til rådighed i fælles europæiske dataområder
 • Støtte udbredelsen af grønne digitale løsninger, der fremskynder dekarboniseringen af energinet, muliggør præcisionslandbrug, mindsker forurening, bekæmper tab af biodiversitet og optimerer ressourceeffektivitet
 • Gå i spidsen for energieffektive løsninger inden for kunstig intelligens
 • Hjælpe byerne med at blive mere grønne og digitale
 • Anvende teknologier til at gøre bygninger mere energieffektive
 • Støtte intelligente og bæredygtige mobilitetssystemer
 • Anvende digitale produktpas til at spore og spore produkter for at forbedre cirkulariteten og bæredygtigheden
 • Fremme miljøvenlige produkter og tilgængelige digitale offentlige tjenester
 • Bidrage til anvendelsen af en klimaneutral, bæredygtig og energieffektiv europæisk cloud- og blockchaininfrastruktur
 • Foreslå tilladelser til etablering af net og datacentre, der opfylder de højeste standarder for miljømæssig bæredygtighed
 • Gøre grønne offentlige indkøb til standardløsningen generelt
 • Udvikle hardwareteknologier med lav effekt
 • Anvendelse af EU's finansieringsprogrammer og privat egenkapital til at støtte nystartede virksomheder og SMV'er inden for grøn teknologi i Europa

Underskriverne vil regelmæssigt vurdere deres fremskridt og bidrage til Kommissionens løbende overvågningsaktiviteter. De vil også bidrage til en fælles samling af bedste praksis og erfaringer med gennemførelsen af erklæringen.

De lande, der har undertegnet erklæringen

Følgende lande undertegnede erklæringen på den digitale dag 2021: Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Norge og Island. Kroatien og Ungarn undertegnede erklæringen efter den digitale dag 2021.

De hilste også erklæringen fra den nyoprettede europæiske grønne digitale koalition, som 26 virksomheder har undertegnet i dag, velkommen. 

Tvistens baggrund

Klimaændringer og miljøforringelse udgør en eksistentiel trussel for Europa og resten af verden. Intelligent anvendelse af rene digitale teknologier kan fungere som en vigtig katalysator for klimaindsatsen og miljømæssig bæredygtighed. Den digitale omstilling og en mere intelligent og grønnere anvendelse af teknologier vil bidrage til at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050, som er et centralt mål i den europæiske grønne pagt. Teknologi kan forbedre energi- og ressourceeffektiviteten, fremme den cirkulære økonomi og føre til en bedre ressourceallokering; reducere emissioner, forurening, tab af biodiversitet og miljøforringelse. Samtidig skal IKT-sektoren sikre en miljømæssigt forsvarlig udformning og udbredelse af digitale teknologier. Dagens erklæringer bygger på Rådets konklusioner fra december 2020 om digitalisering til gavn for miljøet. Et pilotprojekt fra Europa-Parlamentet vil støtte aktiviteterne i den europæiske grønne digitale koalition senere på året og vil blive finansieret og forvaltet af Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Støtte til den grønne omstilling

Relaterede dokumenter

Erklæring om en grøn og digital omstilling af EU

Downloadede filer

Declaration on A Green and Digital Transformation of the EU
Download