Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Leidinys

ES šalys įsipareigoja vadovauti žaliajai skaitmeninei transformacijai

26 valstybės narės, Norvegija ir Islandija pasirašė deklaraciją, kuria siekiama paspartinti žaliųjų skaitmeninių technologijų naudojimą aplinkos labui. Jos diegs ir investuos daugiau žaliųjų skaitmeninių technologijų, kad pasiektų poveikio klimatui neutralumą ir paspartintų žaliąją ir skaitmeninę pertvarką prioritetiniuose Europos sektoriuose, pavyzdžiui, pasinaudodamos „NextGenerationEU“ ir „InvestEU“ fondais.

Deklaraciją dėl ES žaliosios ir skaitmeninės transformacijos pasirašiusios šalys nacionaliniu lygmeniu imsis veiksmų šiose srityse:

 • Sukurti skaitmeninį Žemės dvynį, kuris padėtų stebėti klimato kaitą;
 • Užtikrinti, kad duomenys būtų prieinami bendrose Europos duomenų erdvėse;
 • Remti žaliųjų skaitmeninių sprendimų, kuriais spartinamas energetikos tinklų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, sudaromos sąlygos tiksliajam ūkininkavimui, mažinama tarša, kovojama su biologinės įvairovės nykimu ir optimizuojamas išteklių naudojimo efektyvumas, diegimą;
 • Pirmauti efektyvaus energijos vartojimo dirbtinio intelekto sprendimų srityje;
 • Padėti miestams tapti ekologiškesniems ir skaitmeniniams;
 • Naudoti technologijas, kad pastatuose energija būtų vartojama efektyviau;
 • Remti pažangias ir tvarias judumo sistemas;
 • Naudoti skaitmeninius produktų pasus, kad būtų galima stebėti ir atsekti produktus, kad būtų padidintas žiediškumas ir tvarumas;
 • Skatinti ekologiškai sukurtus produktus ir prieinamas skaitmenines viešąsias paslaugas;
 • Prisidėti prie neutralaus poveikio klimatui, tvarios ir efektyviai energiją vartojančios Europos debesijos ir blokų grandinės infrastruktūros naudojimo;
 • Siūlyti leidimus diegti aukščiausius aplinkos tvarumo standartus atitinkančius tinklus ir duomenų centrus;
 • Užtikrinti, kad žalieji viešieji pirkimai būtų bendra numatytoji galimybė;
 • Kurti mažos galios aparatinės įrangos technologijas;
 • ES finansavimo programų ir privataus kapitalo naudojimas Europos žaliųjų technologijų startuoliams ir MVĮ remti

Pasirašiusios šalys reguliariai vertins padarytą pažangą ir įtrauks ją į Komisijos vykdomą stebėsenos veiklą. Jos taip pat padės kurti bendrą geriausios praktikos ir patirties įgyvendinant deklaraciją saugyklą.

Deklaraciją pasirašiusios šalys

2021 m. skaitmeninę dieną deklaraciją pasirašė šios šalys: Austrija, Belgija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Norvegija ir Islandija. Kroatija ir Vengrija deklaraciją pasirašė po 2021 m. skaitmeninės dienos.

Jie taip pat palankiai įvertino naujai įsteigtos Europos žaliosios skaitmeninės koalicijos deklaraciją, kurią šiandien pasirašė 26 įmonės. 

Ginčo aplinkybės

Klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Pažangus švarių skaitmeninių technologijų naudojimas gali būti pagrindinis klimato politikos ir aplinkos tvarumo veiksnys. Skaitmeninė pertvarka ir pažangesnis bei ekologiškesnis technologijų naudojimas padės Europai iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu, o tai yra pagrindinis Europos žaliojo kurso tikslas. Technologijos gali pagerinti energijos ir išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti žiedinę ekonomiką, padėti geriau paskirstyti išteklius; mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, taršą, biologinės įvairovės nykimą ir aplinkos būklės blogėjimą. Be to, IRT sektoriuje turi būti užtikrintas aplinką tausojantis skaitmeninių technologijų projektavimas ir diegimas. Šiandienos deklaracijos grindžiamos 2020 m. gruodžio mėn. ES Tarybos išvadomis dėl skaitmeninimo aplinkos labui. Vėliau šiais metais Europos Parlamento bandomuoju projektu bus remiama Europos žaliosios skaitmeninės koalicijos veikla ir jį finansuos ir valdys Europos Komisija.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė Žaliosios pertvarkos rėmimas

Susijusius dokumentus

Deklaracija dėl ES žaliosios ir skaitmeninės transformacijos

Atsisiunčiamos rinkmenos

Declaration on A Green and Digital Transformation of the EU
Atsisiųsti