Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikation

EU-länderna åtar sig att leda den gröna digitala omställningen

26 medlemsstater samt Norge och Island har undertecknat ett uttalande om att påskynda användningen av grön digital teknik till förmån för miljön. De kommer att införa och investera mer grön digital teknik för att uppnå klimatneutralitet och påskynda den gröna och digitala omställningen i prioriterade sektorer i Europa, till exempel genom att använda medlen NextGenerationEU och InvestEU.

Undertecknarna av förklaringen om en grön och digital omställning av EU kommer att vidta åtgärder på nationell nivå på följande områden:

 • Inrätta en digital tvilling av jorden för att hjälpa till att övervaka klimatförändringarna.
 • Tillgängliggöra data i gemensamma europeiska dataområden,
 • Stödja införandet av gröna digitala lösningar som påskyndar utfasningen av fossila bränslen i energinäten, möjliggör precisionsjordbruk, minskar föroreningarna, bekämpar förlusten av biologisk mångfald och optimerar resurseffektiviteten.
 • Leda arbetet med energieffektiva lösningar för artificiell intelligens.
 • Hjälpa städerna att bli mer gröna och digitala.
 • Använda teknik för att göra byggnader mer energieffektiva,
 • Stödja smarta och hållbara mobilitetssystem,
 • Använda digitala produktpass för att spåra produkter för att förbättra cirkulariteten och hållbarheten,
 • Främja ekologiska produkter och tillgängliga digitala offentliga tjänster,
 • Bidra till användningen av en klimatneutral, hållbar och energieffektiv europeisk moln- och blockkedjeinfrastruktur.
 • Föreslå tillstånd för utbyggnad av nätverk och datacentraler som uppfyller de högsta standarderna för miljömässig hållbarhet,
 • Göra miljöanpassad offentlig upphandling till standardalternativet i stort.
 • Utveckla teknik för maskinvara med låg effekt.
 • Användning av EU:s finansieringsprogram och riskkapital för att stödja europeiska nystartade företag inom grön teknik och små och medelstora företag

Undertecknarna kommer regelbundet att utvärdera de framsteg som gjorts och bidra till kommissionens pågående övervakning. De kommer också att bidra till en gemensam databas med bästa praxis och erfarenheter för att genomföra förklaringen.

Länder som undertecknat förklaringen

Följande länder undertecknade förklaringen på den digitala dagen 2021: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Norge och Island. Kroatien och Ungern undertecknade förklaringen efter den digitala dagen 2021.

De välkomnade också förklaringen från den nyligen inrättade europeiska gröna digitala koalitionen, som undertecknades av 26 företag i dag. 

Bakgrund till tvisten

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta existens. Smart användning av ren digital teknik kan fungera som en nyckelfaktor för klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet. Den digitala omställningen och en smartare och grönare användning av teknik kommer att bidra till att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050, ett viktigt mål i den europeiska gröna given. Tekniken kan förbättra energi- och resurseffektiviteten, underlätta den cirkulära ekonomin och leda till en bättre resursfördelning. minska utsläpp, föroreningar, förlust av biologisk mångfald och miljöförstöring. Samtidigt måste IKT-sektorn säkerställa en miljövänlig utformning och spridning av digital teknik. Dagens förklaringar bygger på rådets slutsatser från december 2020 om digitalisering till förmån för miljön. Ett pilotprojekt från Europaparlamentet kommer att stödja den europeiska gröna digitala koalitionens verksamhet senare i år och kommer att finansieras och förvaltas av Europeiska kommissionen.

För mer information

Faktablad: Stödja den gröna omställningen

Relaterade dokument

Uttalande om en grön och digital omställning av EU

Dokument

Declaration on A Green and Digital Transformation of the EU
Hämta