Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Poola digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksis

Siit leiate kõige uuemad analüüsid ja andmed digiteerimiseks Poolas, mis hõlmavad selliseid teemasid nagu ühenduvus, digioskused, e-valitsus ja palju muud.

Euroopa Komisjon on alates 2014. aastast jälginud liikmesriikide digitaalset arengut digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksi (DESI) aruannete kaudu. Alates 2023. aastast ja kooskõlas 2030. aasta digikümnendi poliitikaprogrammiga on DESI nüüd lõimitud digikümnendi aruandesse ja seda kasutatakse digieesmärkide saavutamisel tehtud edusammude jälgimiseks. Samuti võite konkreetselt viidata riigiaruannetele.

2022. aasta väljaanded

Graafiline ülevaade Poolast DESI-s, kus edetabelis on 24 punkti 40,5

2021. aasta väljaanded

2020. aasta väljaanded

2019. aasta väljaanded

2018. aasta väljaanded

Euroopa 2017. aasta digitaalse arengu aruanne

EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Poola EDPRi profiil: Laadige alla PDF (EN) või laadige alla PDF (PL)

EDPRi teabelehed: PDF (EN) allalaadimine

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks 2017

Poola on 2017. aasta DESI-s 23. kohal. Poola on teinud edusamme inimkapitali ja interneti kasutamise ning ühenduvuse valdkonnas. Poola on parandanud interneti kiiret kasutuselevõttu, mobiilse lairibaühenduse kasutamist ja spektri eraldamist mobiilsele lairibaühendusele. Poola peamised probleemid on digitehnoloogia kasutuselevõtt ettevõtjate poolt ja digitaalsete avalike teenuste areng.

Desi profiil Poola: Laadige alla täielik profiil PDF (EN) või laadige alla kokkuvõte PDF (PL)

2016. aasta väljaanded

Laadige alla digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI) pdf-vormingus (EN); kokkuvõte pdf (PL)

Lae alla riigi peamised näitajad võimsuspunkti esitlusena (EN)

Laadige alla Euroopa digitaalse arengu aruanne (EDPR*) pdf-vormingus (EN) (PL)

Laadige alla EDPRi teabelehed PDF-vormingus (EN)

* EDPRi aruandes on ühendatud DESI (digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks) kvantitatiivsed tõendid ja riigipõhised poliitilised teadmised, mis võimaldavad meil jälgida edusamme, mida iga liikmesriik on digiüleminekul teinud, ning pakkuda olulist tagasisideahelat poliitika kujundamiseks ELi tasandil.

Seotud sisu

Üldpilt

Riikide tulemused digiteerimisel

2023. aasta digikümnendi aruannetes kirjeldatakse, kuidas iga liikmesriik digikümnendi kardinaalsete punktidega tegeleb: Digioskused, digitaristud, ettevõtete digitaliseerimine ja avalike teenuste digiteerimine.

Vaata lisaks