Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Pholainn san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Faigh anseo an anailís agus na sonraí is déanaí le haghaidh digitiú sa Pholainn, lena gcumhdaítear ábhair amhail nascacht, scileanna digiteacha, ríomhrialtas, agus tuilleadh nach iad.

    bratach na poland

Foilseacháin 2022

Forbhreathnú grafach ar an bPolainn in DESI ina léirítear rangú 24 le scór 40.5

Foilseacháin 2021

Foilseacháin 2020

Foilseacháin 2019

Foilseacháin 2018

Tuarascáil na hEorpa ar Dhul Chun Cinn Digiteach 2017

Comhcheanglaíonn tuarascáil EDPR an fhianaise chainníochtúil ó DESI (an tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach) le léargais bheartais a bhaineann go sonrach le tír faoi leith, rud a ligeann dúinn súil a choinneáil ar an dul chun cinn atá déanta ag gach Ballstát maidir leis an digitiú agus lúb thábhachtach aiseolais a chur ar fáil do cheapadh beartas ar leibhéal an Aontais.

Próifíl EDPR na Polainne: Íoslódáil PDF (EN)Íoslódáil PDF (PL)

Bileoga eolais maidir le teileachumarsáid EDPR: Íoslódáil PDF (EN)

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2017

Rangaítear an Pholainn sa 23ú háit in DESI 2017. Rinne an Pholainn dul chun cinn maidir le Caipiteal Daonna agus Úsáid an Idirlín agus maidir le Nascacht. Tháinig feabhas ar an bPolainn maidir le glacadh tapa idirlín, le leathanbhanda móibíleach a úsáid agus le speictream a shannadh do leathanbhanda móibíleach. Is iad na príomhdhúshláin atá ag an bPolainn teicneolaíochtaí digiteacha a ghlacadh ag gnólachtaí agus na forbairtí i seirbhísí poiblí digiteacha.

Próifíl Desi na Polainne: Íoslódáil an phróifíl iomlán PDF (EN) nó íoslódáil achoimre PDF (PL)

Foilseacháin 2016

Íoslódáil próifíl tíre an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) mar pdf (EN); achoimre pdf (PL)

Íoslódáil príomhtháscairí na tíre mar chur i láthair pointe cumhachta (EN)

Íoslódáil an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach Eorpach (EDPR*) de réir tíre mar pdf(EN) (PL)

Íoslódáil bileoga eolais teileachumarsáide EDPR mar pdf (GA)

*Comhcheanglaíonn tuarascáil EDPR an fhianaise chainníochtúil ó DESI (an tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach) le léargais bheartais a bhaineann go sonrach le tír faoi leith, rud a fhágann gur féidir linn súil a choinneáil ar an dul chun cinn atá déanta ag gach Ballstát maidir leis an digitiú agus lúb thábhachtach aiseolais a chur ar fáil le haghaidh ceapadh beartas ar leibhéal an Aontais.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach — Feidhmíocht na dtíortha sa digitiú

Cuirtear sonraí ó thíortha an Aontais i láthair sna tuarascálacha sin i réimsí amhail caipiteal daonna, nascacht, comhtháthú na teicneolaíochta digití agus seirbhísí poiblí digiteacha.

Féach freisin