Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Polen in de index van de digitale economie en samenleving

Vind hier de meest recente analyse en data voor digitalisering in Polen, met onderwerpen als connectiviteit, digitale vaardigheden, egovernment en meer.

    vlag van Polen

2022 publicaties

Grafisch overzicht van Polen in DESI met een ranking van 24 met een score van 40,5

Publicaties 2021

Publicaties 2020

2019 publicaties

2018 publicaties

Europa’s digitale voortgangsverslag 2017

Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

EDPR-profiel van Polen: Download PDF (NL) of Download PDF (PL)

EDPR telecom factsheets: Download PDF (NL)

Index voor digitale economie en samenleving 2017

Polen staat op de 23e plaats in DESI 2017. Polen heeft vooruitgang geboekt op het gebied van menselijk kapitaal en internetgebruik en op het gebied van connectiviteit. Polen verbeterde de snelle invoering van internet, het gebruik van mobiele breedband en de toewijzing van spectrum voor mobiele breedband. De belangrijkste uitdagingen voor Polen zijn de invoering van digitale technologieën door bedrijven en de ontwikkelingen op het gebied van digitale overheidsdiensten.

Desi profiel van Polen: Download het volledige profiel PDF (EN) of download samenvatting PDF (PL)

Publicaties 2016

Download het landprofiel van de Digital Economy and Society Index (DESI) als pdf (EN); samenvatting pdf (PL)

Download de belangrijkste indicatoren van het land als powerpointpresentatie (EN)

Download het Europees digitaal voortgangsverslag (EDPR*) als pdf (EN) (PL)

Download de EDPR telecom factsheets als pdf (NL)

*Het EDPR-verslag combineert het kwantitatieve bewijs van DESI (Digital Economy and Society Index) met landspecifieke beleidsinzichten, waardoor we de vooruitgang op het gebied van digitalisering door elke lidstaat kunnen bijhouden en een belangrijke feedbackloop kunnen bieden voor de beleidsvorming op EU-niveau.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

De index van de digitale economie en samenleving — De prestaties van landen op het gebied van digitalisering

Deze verslagen bevatten gegevens van EU-landen op gebieden als menselijk kapitaal, connectiviteit, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten.

Zie ook