Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmise seis

Komisjon teeb koos Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmine siseriiklikesse õigusaktidesse.

    ekraanipilt häkkitud süsteemi ekraanist

Sisu kajastab olukorda, mis põhineb liikmesriikide esitatud teabel, ega piira ülevõtmismeetmete võrgu- ja infoturbe direktiivi nõuetele vastavuse ametlikku hindamist.

Austria lippAustria

Itaalia lippItaalia
Belgia lippBelgiaLäti lippLäti
Bulgaaria lippBulgaariaLeedu lipp Leedu
Horvaatia lippHorvaatiaLuksemburgi lippLuksemburg
Küprose lippKüprosMalta lippMalta
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi VabariikHollandi lippMadalmaad
Taani lippTaaniPoola lippPoola
Eesti lippEestiPortugali lippPortugal
Soome lippSoomeRumeenia lippRumeenia
Prantsusmaa lippPrantsusmaaSlovakkia lippSlovakkia
Saksamaa lippSaksamaaSloveenia lippSloveenia
Kreeka lippKreekaHispaania lippHispaania
Ungari lippUngariRootsi lippRootsi
Iirimaa lippIirimaa 

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Direktiiv meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv)

Küberturvalisuse direktiiv on kogu ELi hõlmav küberturvalisust käsitlev õigusakt. Sellega nähakse ette õiguslikud meetmed küberturvalisuse üldise taseme tõstmiseks ELis.

Vaata lisaks

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm

Võrgu- ja infosüsteemide koostöörühm loodi võrgu- ja infoturbe direktiiviga, et tagada liikmesriikidevaheline koostöö ja teabevahetus.