Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

EU-asioiden käsittely radion välityksellä

Tämän ehdotuspyynnön tavoitteena on tukea toimituksellisesti riippumattoman EU-aiheisen radiosisällön tuotantoa ja jakelua, jota levitetään ilmassa ja digitaalisessa muodossa yleiseurooppalaisesta näkökulmasta ja/tai vertailemalla eri näkökulmia eri puolilla Eurooppaa.

Radio professionals working in the studio

© JackF - iStock Getty Images Plus

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto hallinnoi multimediatoimia, joilla pyritään saamaan kansalaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin antamalla heille tietoa eurooppalaisista aiheista yleiseurooppalaisesta näkökulmasta, toisin sanoen esittämällä muutakin kuin vain kansallista näkökulmaa. Tukea annetaan tiedon ja sisällön tuottamiseen ja levittämiseen kunnioittaen samalla täydellistä toimituksellista riippumattomuutta, joka taataan kaikissa avustussopimuksissa olevalla erityislausekkeella.

Osana multimediatoimia tämä ehdotuspyyntö on avoin uutismediaorganisaatioille, jotka voivat hyödyntää radiolähetystoiminnan harjoittajien laadukasta raportointia kaikkialla EU:ssa ja hyödyntää samalla parhaalla mahdollisella tavalla digitaalisia teknologioita ja muotoja, kuten podcastingia. Odotettuihin tuloksiin kuuluvat säännölliset korkealaatuiset ja toimituksellisesti riippumattomat äänimuodot, jotka tarjoavat syvällisen ja monipuolisen näkemyksen EU-asioista mahdollisimman monella EU-kielellä.

Hakijoiden olisi varmistettava kattavuus vähintään kuudella EU:n kielellä vähintään neljän jäsenen verkoston kautta. Niiden olisi ehdotettava ohjelmointitaulukkoa, jossa on vähintään 10 minuuttia alkuperäistä sisältöä jäsentä ja kieltä kohden viikossa ja jossa ajankohtaisia EU-asioita käsitellään perusteellisesti aikakauslehdissä, raporteissa, dokumenteissa ja/tai keskusteluesityksissä, jolloin uutistiedotteet ja lehdistökatsaukset on suljettu pois.

Verkoston jäsenet jakavat toimituksellisen vastuun. He laativat toimitukselliset ohjeet, valvovat yhteisen toimituskunnan noudattamista ja ottavat riippumattoman alihankkijan mukaan arvioimaan säännöllisesti tuotetun sisällön toimituksellista laatua ja eurooppalaista näkökulmaa.

Hakijoiden on varmistettava vähintään, että nämä ohjelmat tavoittavat kuukausittain vähintään miljoona yksittäistä kuuntelijaa (radio- ja digitaalikanavien kautta) ja keskimäärin 200.000 yksittäistä digitaalista kävijää kuukaudessa.

Jotta saavutetaan mahdollisimman laaja yleisö ja varmistetaan avoimuus muita mahdollisesti kiinnostuneita mediaorganisaatioita kohtaan, verkoston olisi varmistettava, että 25 muuta kuin jäsenmediaa lähettää sisällön (uudelleen) tai julkaisee sen uudelleen.

Ehdotusten odotetaan kattavan 24 kuukautta ja alkavan vuoden 2023 alussa.

Avustuksen enimmäismäärä on 4,4 miljoonaa euroa, joka on enintään 95 prosenttia avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hakemukset on painettava, allekirjoitettava ja lähetettävä viimeistään maanantaina 12. syyskuuta 2022.

Muistutettakoon, että jokaisen hakijan on lähetettävä sähköpostiviesti ennen määräaikaa, jotta se voi ilmoittaa komissiolle toimittamistaan tiedoista paperiversiona.

Lisätietoja

(Jos lukee muulla kielellä, tutustu ehdotuspyyntöasiakirjojen englanninkieliseen alkuperäiskappaleeseen.)

Ladattava aineisto

01. Call for Proposals
Lataa 
02. Grant Application Form (Part A)
Lataa 
03. Grant Application Form (Part B)
Lataa 
04. Estimated Budget (annex 2 MGA)
Lataa 
05. Financial Capacity Check Table
Lataa 
06. Declaration of Honour
Lataa 
07. Declaration Standards Independence
Lataa 
08. Financial Identification
Lataa 
09. Legal Entity Private
Lataa 
10. Legal Entity Public
Lataa 
11. Model Grant Agreement (MGA)
Lataa 
12. Unit Costs and SME owners (annex 2a MGA)
Lataa 
13. Specific Rules (annex 5 MGA)
Lataa 
14. Privacy Statement
Lataa