Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

Tekoälyä ja yritysten digitalisointia käsittelevä jäsenvaltioiden edustajien ryhmä – Euroopan digitaali-innovointikeskittymän kokous

Tekoälyä ja yritysten digitalisointia käsittelevä jäsenvaltioiden ryhmä pyrkii tukemaan komissiota koordinoidun tekoälysuunnitelman täytäntöönpanossa, tekoälysäädöksen kehittämisessä ja talouden digitalisoinnin käyttöönotossa jakamalla kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien ministeritason edustajien työryhmä pyrkii yhdessä komission kanssa hyödyntämään tehokkaasti eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkostoa kaikkialla Euroopassa.

Tässä kokouksessa, joka pidettiin 13. syyskuuta 2022, selvitettiin ehdotuspyyntöön 1 valittujen 136 eurooppalaisen digitaali-innovaatiokeskittymän (Digital Transformation Accelerator, DTA) ja ehdotuspyyntö 2 -prosessin avustusten valmistelua.  Kokemuksia eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien käyttöönotosta eri alueilla vaihdettiin ja niistä keskusteltiin. Siinä ei keskitytty ainoastaan täytäntöönpanoon, joka on tällä hetkellä eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien käyttöönoton ensisijainen tavoite, vaan käynnistettiin myös keskustelu siitä, miten voimme yhdessä saavuttaa vielä enemmän tuloksia eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien kanssa EU:n talouden digitalisaation edistämiseksi.

Esityslista

Havaintoja ja parhaita käytäntöjä käsittelevät istunnot

Kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien tapaus eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien yhteisrahoittamiseksi, kokemusten jakaminen:  

Kokousraportti (.pdf)