Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Koronavirukseen liittyvä disinformaatio: verkkoalustat toteuttavat uusia toimia ja kehottavat useampia toimijoita liittymään käytännesääntöihin

Komissio on julkaissut Facebookin, Twitterin, TikTokin, Microsoftin ja Googlen raportit koronavirukseen liittyvän disinformaation torjumiseksi kesäkuussa toteutetuista toimenpiteistä. Nykyiset allekirjoittajat ja komissio kehottavat myös uusia yrityksiä liittymään disinformaatiota koskeviin käytännesääntöihin, koska ne auttavat laajentamaan ja tehostamaan disinformaatiota koskevia käytännesääntöjä.

" "

Arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja Věra Jourová totesi, että

Covid-19-disinformaation seurantaohjelman avulla on voitu seurata verkkoalustojen toteuttamia tärkeitä toimia. Koska viruksen uudet muunnokset leviävät ja rokotukset jatkuvat täydellä vauhdilla, on ratkaisevan tärkeää noudattaa sitoumuksia. Odotamme mielenkiinnolla käytännesääntöjen vahvistamista.

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton lisäsi:

EU piti kiinni lupauksestaan toimittaa riittävästi annoksia, jotta jokainen EU-kansalainen voidaan rokottaa turvallisesti. Kaikkien sidosryhmien on nyt kannettava vastuunsa disinformaation lietsoman rokotevastaisuuden torjumiseksi. Samalla kun vahvistamme käytännesääntöjä alustojen ja allekirjoittajien kanssa, kehotamme uusia allekirjoittajia liittymään disinformaation torjuntaan.

Esimerkiksi Irlannin hallituksen kanssa toteutetussa TikTok-rokotuksia tukevassa kampanjassa saavutettiin yli miljoona katsojaa ja yli 20,000 tyyliä. Google jatkoi yhteistyötä kansanterveysviranomaisten kanssa näyttämällä tietoja Ranskassa, Puolassa, Italiassa, Irlannissa ja Sveitsissä sijaitsevista rokotuspaikoista Google Search ja Maps -sivustoilla.

Twitterissä käyttäjät voivat nyt kouluttaa automatisoituja järjestelmiä. Näin voidaan paremmin havaita alustan covid-19-disinformaatiopolitiikkaan kohdistuvia rikkomuksia. Microsoft laajensi kumppanuuttaan NewsGuardin kanssa. NewsGuard on Edge-laajennus, joka varoittaa disinformaatiota levittävistä verkkosivustoista.

Facebook teki yhteistyötä kansainvälisten terveysviranomaisten kanssa lisätäkseen yleistä tietämystä rokotteiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Yhteistyötä tehtiin myös Michigan State Universityn tutkijoiden kanssa, jotta syväväärennökset voitaisiin havaita paremmin ja osoittaa niiden tekijät.

Näitä yhteisiä toimia on jatkettava, kun otetaan huomioon verkossa olevan disinformaation edelleen aiheuttamat jatkuvat ja monimutkaiset haasteet. Komission covid-19-disinformaation seurantaohjelmaa on jatkettu vuoden 2021 loppuun, ja raportit julkaistaan nyt kahden kuukauden välein.

Seuraavat raportit julkaistaan syyskuussa. Äskettäin julkaistujen ohjeiden jälkeen allekirjoittajat ovat käynnistäneet prosessin käytännesääntöjen vahvistamiseksi ja käynnistäneet yhteisen kiinnostuksenilmaisupyynnön mahdollisille uusille allekirjoittajille. 

Tutustu raportteihin