Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Desinformatie over het coronavirus: onlineplatforms nemen nieuwe acties en roepen meer spelers op zich aan te sluiten bij de praktijkcode

De Commissie heeft de verslagen gepubliceerd van Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft en Google over de maatregelen die in juni zijn genomen om desinformatie over het coronavirus te bestrijden. De huidige ondertekenaars en de Commissie roepen ook nieuwe bedrijven op zich aan te sluiten bij de praktijkcode tegen desinformatie, aangezien deze de impact ervan zal helpen vergroten en doeltreffender zal maken.

" "

Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie:

Het programma voor de monitoring van desinformatie in verband met COVID-19 heeft het mogelijk gemaakt belangrijke acties van onlineplatforms te volgen. Nu nieuwe varianten van het virus zich snel blijven verspreiden en vaccineren, is het van cruciaal belang dat de toezeggingen worden nagekomen. Wij zien uit naar de versterking van de praktijkcode.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt:

De EU heeft haar belofte gestand gedaan om voldoende doses te leveren om elke EU-burger veilig te vaccineren. Alle belanghebbenden moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de terughoudendheid tegenover vaccins die door desinformatie wordt aangewakkerd, tegen te gaan. Hoewel we de praktijkcode met platforms en ondertekenaars versterken, roepen wij nieuwe ondertekenaars op zich aan te sluiten bij de strijd tegen desinformatie.

Zo bereikte de campagne van TikTok ter ondersteuning van vaccinatie, samen met de Ierse regering, meer dan een miljoen meningen en meer dan 20,000 likes. Google is blijven samenwerken met volksgezondheidsautoriteiten en liet in Frankrijk, Polen, Italië, Ierland en Zwitserland in Google Search en Maps informatie over vaccinatielocaties zien.

Op Twitter kunnen gebruikers nu geautomatiseerde systemen trainen om inbreuken op het COVID-19-desinformatiebeleid van het platform beter op te sporen. Microsoft heeft zijn partnerschap met NewsGuard uitgebreid, een uitbreiding van Edge die waarschuwt voor websites die desinformatie verspreiden.

Facebook heeft samengewerkt met internationale gezondheidsautoriteiten om het publiek voor te lichten over de effectiviteit van vaccins en met onderzoekers van de Michigan State University (MSU) om deepfakes beter op te sporen.

Deze gezamenlijke inspanningen moeten worden voortgezet in het licht van de aanhoudende en complexe uitdagingen die online-desinformatie nog steeds met zich meebrengt. Het programma van de Commissie voor de monitoring van desinformatie over COVID-19 is verlengd tot eind 2021 en de verslagen zullen nu om de twee maanden worden gepubliceerd.

De volgende reeks verslagen zal in september worden gepubliceerd. Naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde richtsnoeren hebben de ondertekenaars het startschot gegeven voor het proces om de code te versterken en een gezamenlijke oproep gedaan tot het indienen van blijken van belangstelling voor potentiële nieuwe ondertekenaars. 

Toegang tot de verslagen