Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Julkaisu

Eurooppa käynnistää 6G-tutkimus- ja innovointiohjelmansa toisen vaiheen

Älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) hyväksyi toisen tutkimuksen ja innovoinnin työohjelman (2023) edistääkseen 6G-tutkimusta Euroopassa.

photo of 3 wooden blocks stacked upon each other with 4G 5G and 6G written on them

iStock photo Getty images plus

Älykkäät verkot ja palvelut -yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) hyväksyi 14.joulukuuta 2022 tutkimuksen ja innovoinnin työohjelmansa vuosiksi 2023–2024, mukaan lukien tiedot Horisontti Eurooppa -puiteohjelman vuoden 2023 hanke-ehdotuspyynnöstä.

Tutkimuksen ja innovoinnin työohjelma (SNS:n vuoden 2023 vuotuisen työohjelmanLIITE II) muodostaa perustan toiselle SNS-ehdotuspyynnölle, ja siihen varataan 132 miljoonaa euroa julkista rahoitusta. Se käynnistetään 17.tammikuuta 2023, ja se sisältää seuraavat kolme toisiaan täydentävää osa-aluetta:

  1. Osa-alue B: Tutkimus, jolla tähdätään vallankumoukselliseen teknologian kehitykseen valmistauduttaessa 6G:hen, sekä esineiden internetin, laitteiden ja ohjelmistojen vallankumoukselliset edistysaskeleet, jotka kohdistuvat alhaiseen tai keskisuureen teknologiseen valmiustasoon (TRL). Tavoitteena on tuottaa innovatiivisia ratkaisuja todellisille verkoille pitkällä aikavälillä. Siihen sisältyy kansainvälinen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa.
  2. Osa-alue C: SNS-järjestelmän mahdollistajia ja konsepteja, joiden tavoitteena on kehittää, yhdistää ja lujittaa Euroopan laajuisia kokeiluinfrastruktuureja SNS:n eri vaiheiden tueksi.
  3. Osa-alue D: Laajamittaiset SNS-kokeilut ja vertikaaliset pilottihankkeet, mukaan lukien tarvittava infrastruktuuri teknologioiden ja kehittyneiden sovellusten ja palvelujen tutkimiseksi ja demonstroimiseksi vertikaalisilla aloilla, joissa keskitytään kahteen painopisteeseen, joita edellisessä ehdotuspyynnössä käsiteltiin vähemmän:
    • autoteollisuus
    • terveys, älykkäät kaupungit, maatalous tai koulutus.

Näitä kolmea osa-aluetta täydennetään SNS-järjestelmien koordinointi- ja tukitoimella, jonka tarkoituksena on vastata SNS-teknologioihin liittyviin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

SNS:n vuoden 2023 T & I-työohjelmassa korostetaan myös joitakin vuotta 2024 koskevia alustavia T & I-aiheita, joista saadaan vakaa versio hyväksyttäväksi myöhemmin vuonna 2023 ja jotka muodostavat perustan kolmannelle SNS-ehdotuspyynnölle vuonna 2024. EU:n rahoitus on noin 129 miljoonaa euroa.

Osa-alue A katsotaan loppuun saatetuksi ensimmäisellä hankekierroksella ja siirryttäessä 6G-standardointiin vuodesta 2025 alkaen.

6G SNS:n etenemissuunnitelma ja aikataulu

Lataa etenemissuunnitelma (.pdf)

SNS-alan T & I-työohjelma 2023 muodostaa SNS-etenemissuunnitelman toisen vaiheen ja laajentaa sitä 35 SNS-hankkeen ensimmäisen vaiheen tutkimus- ja innovointihankkeeseen (T & I), jotka käynnistetään tammikuussa 2023.

Työohjelmassa keskitytään mahdollistaviin teknologioihin liittyvän tutkimuksen ja innovoinnin lisäksi järjestelmälähtöisemmällä tutkimuksella ja kohdennetulla prototyyppien ja kokeilujen kehittämisellä sekä murroksellisia konsepteja koskevalla pitkän aikavälin T & I-toiminnalla. Siinä käsitellään edelleen 6G-visiota ja 6G-standardointivaihetta koskevaa teknistä ja yritystoimintaa koskevaa visiota ja tuetaan 6G-standardointivaihetta käsittelemällä teollisia ja liiketoiminnallisia näkökohtia, kestävyyttä ja yhteiskunnallisia haasteita, mikroelektroniikkaa koskevia yhteisiä toimia ja kohdennettuja kansainvälisiä yhteistyötoimia.

SNS-yhteisyritys, Euroopan komissio ja 6GIA järjestävät yhdessä toisen SNS-ehdotuspyynnön tiedotuspäivän, joka järjestetään verkkotapahtumana23. tammikuuta 2023 klo 10.00–13.00 Keski-Euroopan aikaa. Lisätietoja, tapahtuman esityslista ja ilmoittautuminen saat täältä. Jos haluat jo jakaa ensimmäiset ideasi ja löytää kumppaneita, voit liittyä SNS-välitysalustaan.

Taustaa

Marraskuussa 2021 annetulla neuvoston asetuksella (EU) 2021/2085 perustettiin älykkäiden verkkojen ja palvelujen yhteisyritys (SNS-yhteisyritys) oikeussubjektiksi ja yksi kymmenestä Horisontti Eurooppa -puiteohjelman eurooppalaisesta kumppanuudesta, joiden erityisenä tarkoituksena on kehittää 6G-järjestelmien T & I-valmiuksia ja kehittää 5G-infrastruktuurin edelläkävijämarkkinoita, jotka muodostavat perustan digitaaliselle ja vihreälle siirtymälle Euroopassa. Kumppanuutta johtavat yhdessä EY ja 6G:n ”Älykkäät verkot ja palvelut” -järjestö (6G-IA).

SNS-yhteisyritys mahdollistaa EU:n ja teollisuuden resurssien yhdistämisen älykkäisiin verkkoihin ja palveluihin tehtäviin investointeihin. Sillä edistetään myös 6G-tutkimuksen ja -innovoinnin yhdenmukaistamista jäsenvaltioiden kanssa ja kehittyneiden 5G-verkkojen käyttöönottoa. SNS-yhteisyritys esittää kunnianhimoisen tehtävän, jonka EU:n talousarvio vuosiksi 2021–2027 on 900 miljoonaa euroa. Yksityinen sektori osallistuu SNS-yhteisyrityksen toimiin vähintään yhtä suurilla resursseilla (eli 900 miljoonalla eurolla).

Ensimmäinen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukainen SNS-ehdotuspyyntö julkaistiin 18. tammikuuta 2022 ja päättyi 26. huhtikuuta 2022. Ensimmäisessä ehdotuspyynnössä esitettyjen ehdotusten arvioinnin perusteella on valittu yhteensä 35 tutkimus- ja innovointihanketta.