Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Objava

Evropa začenja drugo fazo svojega programa za raziskave in inovacije 6G

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve je sprejelo drugi delovni program za raziskave in inovacije (2023), da bi pospešilo raziskave 6G v Evropi.

photo of 3 wooden blocks stacked upon each other with 4G 5G and 6G written on them

iStock photo Getty images plus

Skupno podjetjeza pametna omrežja in storitve je 14. decembra 2022 sprejelo svoj delovni program za raziskave in inovacije za obdobje 2023–2024, vključno z informacijami o razpisu za zbiranje predlogov projektov za leto 2023 v okviru programa Obzorje Evropa.

Delovni program za raziskave in inovacije (PRILOGA II k letnemu delovnemu programu SNS za leto 2023) bo podlaga za drugi razpis za zbiranje predlogov za SNS z namenskimi javnimi sredstvi v višini 132 milijonov EUR. Začel se bo 17. januarja2023 in bo vključeval naslednje tri dopolnjujoče se sektorje:

  1. Tematsko področje B: Raziskave za revolucionarni tehnološki napredek v pripravah na 6G in revolucionarni napredek interneta stvari, naprav in programske opreme, usmerjene v nizke do srednje ravni tehnološke pripravljenosti (TRL), da bi dolgoročno zagotovili inovativne rešitve za omrežja v resničnem življenju. Vključuje mednarodno sodelovanje z ZDA.
  2. Tematsko področje C: Omogočitveni elementi sistema SNS in potrditev konceptov (PoC) s ciljem nadaljnjega razvoja, združevanja in konsolidacije eksperimentalne infrastrukture po vsej Evropi v podporo različnim fazam SNS.
  3. Tematsko področje D: Obsežni preskusi in pilotni projekti SNS z vertikalnimi, vključno s potrebno infrastrukturo za raziskovanje in predstavitev tehnologij ter naprednih aplikacij in storitev na vertikalnih področjih, ki se osredotočajo na dve prednostni nalogi, ki sta manj zajeti v prejšnjem razpisu, in sicer:
    • avtomobilska
    • zdravje, pametna mesta, kmetijstvo ali izobraževanje.

Ti trije tokovi bodo dopolnjeni z usklajevalnim in podpornim ukrepom za SNS (SNS Coordination and Support Action – CSA), namenjenim reševanju družbenih izzivov, povezanih s tehnologijami za družabne stike.

V delovnem programu raziskav in inovacij za SNS za leto 2023 so poudarjene tudi nekatere okvirne teme raziskav in inovacij za leto 2024, ki bodo dosegle stabilno različico za odobritev pozneje v letu 2023 in bodo podlaga za tretji razpis za SNS v letu 2024 s približno 129 milijoni EUR sredstev EU.

Tematsko področje A se šteje za zaključeno s prvim valom projektov in s prehodom na standardizacijo 6G od leta 2025.

6G Časovni načrt za SNS

Prenesite časovni načrt (.pdf)

Delovni program raziskav in inovacij za SNS za leto 2023 temelji na drugi fazi načrta za SNS in bo razširil 35 projektov za raziskave in inovacije v prvi fazi SNS, ki se bodo začeli izvajati januarja 2023.

Delovni program bo raziskave in inovacije dopolnjeval na omogočitvenih tehnologijah z bolj sistematičnimi raziskavami, namenskim izdelavo prototipov in eksperimentiranjem ter dolgoročnimi raziskavami in inovacijami o prelomnih konceptih. Nadalje bo obravnaval tehnološko in poslovno uresničevanje vizije 6G ter podprl fazo standardizacije 6G, in sicer z vključitvijo industrijskih in poslovnih vidikov, trajnosti in družbenih izzivov, skupnih dejavnosti na področju mikroelektronike in sklopa usmerjenih dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Skupno podjetje za mala in srednja podjetja, Evropska komisija in 6GIA bodo skupaj organizirali informativni dan v zvezi z drugim razpisom za družabne stike,ki bo potekal 23. januarja 2023 od 10.00 do 13.00 po srednjeevropskem času kot spletni dogodek. Za več informacij, dnevni red dogodka in registracijo kliknite tukaj. Če že želite deliti svoje prve zamisli in poiskati partnerje, se lahko pridružite posredniški platformi SNS.

Ozadje

Z Uredbo Sveta (EU) 2021/2085 je bilo novembra 2021 ustanovljeno Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve kot pravni subjekt in subjekt financiranja ter eno od desetih evropskih partnerstev v okviru programa Obzorje Evropa, katerega poseben namen je vzpostaviti zmogljivosti za raziskave in inovacije za sisteme 6G ter razviti vodilne trge za infrastrukturo 5G kot podlago za digitalno in zeleno preobrazbo v Evropi. Partnerstvo skupaj vodita Evropska komisija in združenje industrije pametnih omrežij in storitev 6G (6G-IA).

Skupno podjetje za mala in srednja podjetja omogoča združevanje virov EU in industrije za naložbe v pametna omrežja in storitve. Spodbuja tudi usklajevanje z državami članicami na področju raziskav in inovacij 6G ter uvajanje naprednih omrežij 5G. Skupno podjetje SNS je določilo ambiciozno nalogo s proračunom EU v višini 900 milijonov EUR za obdobje 2021–2027. Zasebni sektor bo za dejavnosti Skupnega podjetja za mala in srednja podjetja prispeval vsaj enaka sredstva (tj. 900 milijonov EUR).

Prvi razpis za zbiranje predlogov za SNS v okviru programa Obzorje Evropa je bil objavljen 18. januarja 2022 in zaključen 26. aprila 2022. Po oceni predlogov, predloženih v okviru prvega razpisa, je bilo izbranih skupno 35 raziskovalnih in inovacijskih projektov.