Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

EU:n vuoden 2021 innovaatiotutkapalkinnon voittajat julkistetaan

Euroopan komissio myönsi palkintoja Euroopan lupaavimmille innovaatioille, jotka ovat syntyneet EU:n rahoittamista tutkimus- ja innovointihankkeista.

MetGenin logo

Suomesta kotoisin olevalle MetGenille myönnettiin vuoden 2021 yleinen innovaatiotutkapalkinto käänteentekevästä biopohjaisesta ratkaisusta, jolla korvataan petrokemian vahapohjaiset ratkaisut, joita tällä hetkellä käytetään pahvipakkauksissa.  MetGenin patentoidulla tekniikalla varmistetaan myös, että pahvipakkaukset ovat helpommin kierrätettäviä ja päätyvät vähemmän kaatopaikalle. 

Vuosittain 21. lokakuuta järjestetyssä innovaatiotutkan tapahtumassa 12 finalistia eri puolilta Eurooppaa haastatteli sijoittajista ja yrittäjistä koostuvalle valintalautakunnalle suunnitelmiaan päästä markkinoille uraauurtavilla innovaatioillaan, joita EU on tukenut. 

Voittajat julkistettiin myös kussakin seuraavista kolmesta kategoriasta:

  • Kestävää kehitystä edistävää teknologiaa koskeva innovaatiopalkinto, jossa tunnustetaan kestävyyttä edistävät teknologiat, myönnettiin Alankomaista peräisin olevalle C2CA Technologylle sen patentoidusta rakennusmateriaalien kierrätysjärjestelmästä ja siten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

  • Terveysteknologian innovointipalkinto, jossa annetaan tunnustusta huipputeknologialle terveydenhuoltoalalla, myönnettiin Italiasta peräisin olevalle React4Lifelle niiden yksilöllisten lääkkeiden kehittämistä tukevasta organ-on-a-chip-ratkaisusta, joka voi nopeuttaa uusien hoitomuotojen kehittämistä.  

  • Tšekissäsijaitsevalle Kypolle myönnettiin palkinto innovoinnista murrokselliseen teknologiaan, jossa tunnustetaan seuraavan sukupolven teknologia, joka on valmis häiritsemään nykytilannetta. Palkinto myönnettiin avoimen lähdekoodin kyberturvallisuuskoulutusalustalle, joka auttaa korjaamaan Euroopan kyberturvallisuustaitovajetta.

Tietoa innovaatiotutkapalkinnosta

Innovaatiotutka on Euroopan komission aloite, jonka tarkoituksena on helpottaa sellaisten innovaatioiden löytämistä, jotka ovat peräisin EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta, jotka ovat maailman suurimmat julkisrahoitteiset tutkimusohjelmat, rahoittamista tutkimus- ja innovointihankkeista. Sen tavoitteena on tuoda esiin huippuosaamista ja antaa kansalaisille, virkamiehille, sijoittajille ja yrityksille mahdollisuus tutustua EU:n innovaatiorahoituksen tuotoksiin. Se tarjoaa tilaisuuden etsiä innovoijia, jotka voisivat seurata esimerkiksi BioNTechin, Skypen, TomTomin ja ARM Holdingsin kaltaisia yrityksiä, jotka kaikki saivat EU:n rahoitusta alkuaikoinaan.

Tämänvuotiseen palkintojärjestelmään voivat osallistua yli 2000 EU-rahoitteista innovoijaa eri puolilta Eurooppaa – pk-yritykset ja yliopistot/tutkimuslaitokset – jotka ovat kehittäneet monenlaisia uraauurtavia innovaatioita. Siinä keskityttiin innovoijiin kolmessa kategoriassa: Innovaatiot kestävyysteknologiaan, innovointi terveysteknologiaan ja innovointi murtotieteeseen. Nämä pk-yritykset, yliopistojen joukkueet, spinoff-yritykset ja startup-yritykset heijastavat EU:n rahoittaman tutkimuksen ja innovoinnin moninaisuutta, ja ne ovat peräisin Euroopan eri puolilta.

Innovaatiotutkaalustaan voi tutustua verkossa tai Apple-sovelluskaupan ja Googlen sovelluskaupan kautta.  

Tietoa Dealflow.eu-sivustosta

Dealflow.eu on Euroopan komission tukema riskipääoman kehittäjä, joka käyttää kehittynyttä massadata-alustaa, jonka avulla voidaan löytää ja tukea lupaavimpia EU:n rahoittamia ja luoda yhteyksiä asiaankuuluviin sijoittajiin ja yrityksiin. Aloitteen tarkoituksena on auttaa lupaavia innovaatioita varmistamaan niiden tulevan kaupallistamisen edellyttämä rahoitus tarjoamalla niille räätälöityä tukea ja yhteyksien luomiseen liittyviä palveluja.