Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Buaiteoirí Dhuais 2021 an Aontais Eorpaigh um Nuálaíocht Radar fógartha

Bhronn an Coimisiún Eorpach duaiseanna ar na nuálaíochtaí is mó a bhfuil gealladh fúthu san Eoraip agus a tháinig chun cinn as tionscadail taighde agus nuálaíochta a fuair maoiniú ón Aontas.

Lógó Metgen

Bronnadh Duais Nuálaíochta Radar 2021 ar Metgenón bhFionlainn asa réiteach bithbhunaithe a d’athraigh an cluiche in ionad réitigh pheitriceimiceacha céirbhunaithe a úsáidtear faoi láthair i mboscaí pacáistithe cairtchláir.  Cinntíonn teicneolaíocht paitinnithe Metgen freisin go bhfuil pacáistiú cairtchláir níos éasca a athchúrsáil agus go gcríochnaíonn níos lú de i líonadh talún. 

In imeacht bliantúil an Radair Nuálaíochta, a bhí ar siúl an 21 Deireadh Fómhair, chuir 12 iomaitheoir ó gach cearn den Eoraip a gcuid pleananna i láthair ag giúiré a bhí comhdhéanta d’infheisteoirí agus d’fhiontraithe chun dul chun an mhargaidh lena nuálaíochtaí ceannródaíocha ar thacaigh an AE leo. 

Fógraíodh na buaiteoirí freisin i ngach ceann de na trí chatagóir seo a leanas:

  • Bronnadh an duais don Nuálaíocht in Inbhuanaitheacht Tech, lena n-aithnítear teicneolaíochtaí a chuireann an inbhuanaitheacht chun cinn, ar Theicneolaíocht C2CA ón Ísiltír as a gcóras paitinnithe le haghaidh ábhar tógála a athchúrsáil agus ar an gcaoi sin astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú.

  • Bronnadh an duais um Nuálaíocht i Sláinte Tech, a aithníonn teicneolaíocht cheannródaíoch in earnáil na sláinte, ar React4Life ón Iodáil as a réiteach orgán-ar-sliseanna a thacaíonn le forbairt drugaí pearsantaithe, agus ar féidir leis dlús a chur le forbairt teiripí nua.  

  • Bronnadh an duais don Nuálaíocht in Tech Suaiteach, ina n-aithnítear an chéad ghlúin eile de theicneolaíocht atá réidh chun cur isteach ar an status-quo, ar Kypo ón tSeicia as a n-ardán oiliúna foinse oscailte cibearshlándála a chabhraíonn le dul i ngleic le bearna scileanna cibearshlándála na hEorpa.

Maidir leis an Duais Radar Nuálaíochta

Is é an Radar Nuálaíochta tionscnamh an Choimisiúin Eorpaigh chun go mbeidh sé níos éasca teacht ar nuálaíochtaí atá ag teacht chun cinn ó thionscadail taighde agus nuálaíochta arna maoiniú ag an Aontas Eorpach faoi Fís 2020 agus Fís Eorpach, an clár taighde is mó ar domhan atá maoinithe ag an bpobal. Aird a tharraingt ar shármhaitheas, is é is aidhm dó deis a thabhairt do shaoránaigh, d’oifigigh phoiblí, d’infheisteoirí agus do chorparáidí torthaí mhaoiniú nuálaíochta an Aontais a fháil amach. Tugann sé an deis chun nuálaithe a lorg a d’fhéadfadh leanúint de chosa cuideachtaí amhail BioNTech, Skype, TomTom agus ARM Holdings, a bhfuair gach duine acu maoiniú ón Aontas ina laethanta tosaigh.

Bhí scéim duaise na bliana seo oscailte do bhreis agus 2000 nuálaí a fuair maoiniú ón Aontas Eorpach — FBManna agus Ollscoileanna/Institiúidí Taighde — ag forbairt réimse leathan nuálaíochtaí ceannródaíocha. Dhírigh sé ar nuálaithe i dtrí chatagóir: ‘Nuálaíocht i dTeicneolaíochtaí Inbhuanaitheachta’, ‘Nuálaíocht i dTeicneolaíochtaí Sláinte’ agus ‘Nuálaíocht san Eolaíocht Bhunathraitheach’. Léiríonn na FBManna, na foirne ollscoile, na seach-chuideachtaí agus na gnólachtaí nuathionscanta sin éagsúlacht an taighde agus na nuálaíochta atá maoinithe ag an Aontas agus tagann siad ó gach cearn den Eoraip.

Is féidir rochtain a fháil ar an ardán Radar Nuálaíochta ar an ngréasántríd an siopa Apple app agus trí Google app store.  

Eolas faoi Dealflow.eu

Le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, is tógálaí fiontair é Dealflow.eu a úsáideann ardardán mórshonraí chun eolas a chur ar na daoine is mó a bhfuil gealladh fúthu agus chun tacú leo agus chun iad a nascadh le hinfheisteoirí agus corparáidí ábhartha. Seoladh an tionscnamh chun cabhrú le nuálaíochtaí a bhfuil gealladh fúthu maoiniú a fháil a bhfuil gá leis chun tráchtálú a dhéanamh orthu amach anseo trí thacaíocht shaincheaptha agus seirbhísí meaitseála a thairiscint dóibh.