Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Kuulutati välja ELi 2021. aasta innovatsiooniradari auhinna võitjad

Euroopa Komisjon andis auhinnad Euroopa kõige paljutõotavamatele uuendustele, mis on välja kujunenud ELi rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektidest.

MetGeni logo

Soomest pärit MetGenile anti 2021. aasta üldine innovatsiooniradari auhind nende murrangulise bioressursipõhise lahenduse eest, millega asendati praegu papppakendites kasutatavad naftakeemilised vahapõhised lahendused.  MetGeni patenditud tehnoloogia tagab ka papist pakendite hõlpsama ringlussevõtmise ja väiksema osa prügilasse jõudmisest. 

21. oktoobril toimunud iga-aastasel innovatsiooniradari üritusel osales 12 finalisti kogu Euroopast investoritest ja ettevõtjatest koosnevas žüriis, mille eesmärk on jõuda turule oma murranguliste uuendustega, mida EL on toetanud. 

Võitjad kuulutati välja ka kõigis kolmes järgmises kategoorias:

  • Säästva tehnoloogia innovatsiooni auhind, millega tunnustatakse kestlikkust edendavaid tehnoloogiaid, anti Madalmaadest pärit C2CA tehnoloogiale ehitusmaterjalide ringlussevõtu ja seega kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise patenteeritud süsteemi eest.

  • Tervishoiutehnoloogia innovatsiooniauhind, millega tunnustatakse tipptasemel tehnoloogiat tervishoiusektoris, anti React4Life’ile Itaaliast nende elundipõhise lahenduse eest, mis toetab personaalsete ravimite väljatöötamist ja võib kiirendada uute ravimeetodite väljatöötamist.  

  • Tšehhist pärit Kypole anti murrangulise tehnoloogia innovatsiooni auhind, millega tunnustatakse järgmise põlvkonna tehnoloogiat, mis on valmis praeguse olukorra katkestamiseks, ning see auhind anti Kypole nende avatud lähtekoodiga küberturvalisuse koolitusplatvormi eest, mis aitab vähendada Euroopa küberturvalisuse oskuste nappust.

Innovatsiooniradari auhind

Innovatsiooniradar on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on lihtsustada selliste uuenduste avastamist, mis tulenevad teadus- ja innovatsiooniprojektidest, mida EL rahastab programmi „Horisont 2020“ ja programmi „Euroopa horisont“ raames, mis on maailma suurimad avaliku sektori rahastatavad teadusprogrammid. Tippsaavutustele tähelepanu pööramise eesmärk on võimaldada kodanikel, riigiametnikel, investoritel ja ettevõtetel avastada ELi innovatsiooni rahastamise väljundeid. See annab võimaluse otsida novaatoreid, kes võiksid eeskuju võtta selliste äriühingute eeskujul nagu BioNTech, Skype, TomTom ja ARM Holdings, kes kõik said oma esimestel päevadel ELi rahalisi vahendeid.

Selle aasta auhinnakava oli avatud enam kui 2000 ELi rahastatud novaatorile kogu Euroopas – VKEdele ja ülikoolidele/teadusuuringute instituudile –, kes arendavad mitmesuguseid murrangulisi uuendusi. Selles keskenduti novaatoritele kolmes kategoorias: „Innovatsioon säästvas tehnoloogias“, „Innovatsioon tervishoiutehnoloogias“ ja „Innovatsioon murrangulises teaduses“. Need VKEd, ülikoolimeeskonnad, tütarettevõtted ja idufirmad peegeldavad ELi rahastatud teadusuuringute ja innovatsiooni mitmekesisust ning on pärit kõikjalt Euroopast.

Innovatsiooniradari platvormile pääseb juurde internetis või Apple’i rakenduste poe ja Google’i rakenduste poe kaudu.  

Dealflow.eu kohta

Euroopa Komisjoni toetusel on Dealflow.eu ettevõtete looja, kes kasutab täiustatud suurandmete platvormi, et avastada ja toetada kõige paljutõotavamaid ELi rahastatavaid vahendeid ning ühendada nad asjaomaste investorite ja äriühingutega. Algatus käivitati selleks, et aidata paljutõotavatel uuendustel tagada nende tulevaseks turustamiseks vajalikud rahalised vahendid, pakkudes neile kohandatud tuge ja kontaktide loomise teenuseid.