Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Обявяване на лауреатите на наградата на ЕС „Радар за иновации“ за 2021 г.

Европейската комисия присъжда награди за най-обещаващите иновации в Европа, които са резултат от финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и иновации.

Лого на MetGen

MetGen от Финландия получи общата награда „Иновационен радар“ за 2021 г. за своето преломно биотехнологично решение за замяна на нефтохимически восъчни разтвори, които понастоящем се използват в картонени опаковки.  Патентованата технология на MetGen също така гарантира, че картонените опаковки са по-лесни за рециклиране и по-малко от тях се озовават в депа за отпадъци. 

По време на ежегодната проява на Иновационния радар, проведена на 21 октомври, 12 финалисти от цяла Европа се обърнаха към жури, съставено от инвеститори и предприемачи, техните планове за пускане на пазара с техните авангардни иновации, които бяха подкрепени от ЕС. 

Победителите бяха обявени и във всяка от следните три категории:

  • Наградата за иновации в областта на технологиите за устойчивост, с която се отличават технологиите, насърчаващи устойчивостта, беше присъдена на C2CA Technology от Нидерландия за нейната патентована система за рециклиране на строителни материали и по този начин за намаляване на емисиите на парникови газове.

  • Наградата за иновации в областта на здравните технологии, с която се отличават авангардните технологии в здравния сектор, беше присъдена на React4Life от Италия за тяхното решение за организация и чип, което подкрепя разработването на персонализирани лекарства и може да ускори разработването на нови терапии.  

  • Наградата за иновации в областта на революционните технологии, с която се отличава следващото поколение технологии, готови да нарушат статуквото, беше присъдена на Кипо от Чехия за нейната платформа за обучение в областта на киберсигурността с отворен код, която спомага за преодоляване на недостига на умения в областта на киберсигурността в Европа.

За наградата „Иновационен радар“

Радарът за иновации е инициативата на Европейската комисия за улесняване на откриването на иновации, произтичащи от научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС по линия на „Хоризонт 2020 „и „Хоризонт Европа“ — най-големите програми за научни изследвания, финансирани с публични средства в света. Като насочва вниманието към високите постижения, неговата цел е да даде възможност на гражданите, държавните служители, инвеститорите и предприятията да открият резултатите от финансирането на иновациите от ЕС. Тя предлага възможност да се потърсят новатори, които биха могли да следват стъпките на дружества като BioNTech, Skype, TomTom и ARM Holdings, всички от които са получили финансиране от ЕС в първите си дни.

Тазгодишната награда беше отворена за над 2000 финансирани от ЕС новатори в цяла Европа — МСП и университети/научноизследователски институти, разработващи широк спектър от революционни иновации. Тя беше съсредоточена върху новаторите в 3 категории: „Иновации в технологиите за устойчиво развитие „, „Иновации в здравните технологии„и „Иновации в революционната наука“. Тези МСП, университетски екипи, съпътстващи предприятия и стартиращи предприятия отразяват многообразието на финансираните от ЕС научни изследвания и иновации и идват от всяко кътче на Европа.

Платформата Innovation Radar е достъпна в интернет или чрез магазина за приложения Apple и Google.  

За Dealflow.eu

С подкрепата на Европейската комисия Dealflow.eu е разработчик на предприятия, който използва усъвършенствана платформа за големи данни, за да открие и подкрепи най-обещаващото финансиране от ЕС и да ги свърже със съответните инвеститори и предприятия. Инициативата беше стартирана, за да се помогне на обещаващите иновации да осигурят финансиране, необходимо за бъдещото им комерсиализиране, като им се предложи съобразена с нуждите подкрепа и услуги за намиране на партньори.