Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

Imħabbra r-rebbieħa tal-Premju tal-UE għar-Radar tal-Innovazzjoni 2021

Il-Kummissjoni Ewropea tat premjijiet lill-aktar innovazzjonijiet promettenti tal-Ewropa li ħarġu minn proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-UE.

Il-logo ta’ MetGen

MetGen mill-Finlandja ngħata l-Premju Radar għall-Innovazzjoni tal-2021 għas-soluzzjoni bijoloġika tagħhom li tbiddel is-sitwazzjoni attwali tagħha biex tissostitwixxi soluzzjonijiet petrokimiċi bbażati fuq ix-xama’ li bħalissa jintużaw fil-kaxxi tal-imballaġġ tal-kartun.  It-teknoloġija bi privattiva ta’ MetGen tiżgura wkoll li l-imballaġġ tal-kartun ikun aktar faċli biex jiġi rriċiklat u inqas minnu jispiċċa fil-miżbliet. 

Fl-avveniment annwali tar-Radar tal-Innovazzjoni, li sar fl-21 ta’ Ottubru, 12 finalisti mill-Ewropa kollha taw ċans lil ġurija magħmula minn investituri u intraprendituri l-pjanijiet tagħhom biex jidħlu fis-suq bl-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji tagħhom li ġew appoġġati mill-UE. 

Ir-rebbieħa tħabbru wkoll f’kull waħda mit-tliet kategoriji li ġejjin:

  • Il-Premju għall-Innovazzjoni fit-Teknoloġija tas-Sostenibbiltà, li jirrikonoxxi t-teknoloġiji li jippromwovu s-sostenibbiltà, ingħata lil C2CA Technology min-Netherlands għas-sistema tagħhom bi privattiva għar-riċiklaġġ tal-materjal tal-kostruzzjoni u b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra.

  • Il-Premju għall-Innovazzjoni fit-Teknoloġija tas-Saħħa, li jirrikonoxxi t-teknoloġija avvanzata fis-settur tas-saħħa, ingħata lil React4Life mill-Italja għas-soluzzjoni tagħhom organ-on-a-chip li tappoġġa l-iżvilupp ta’ mediċini personalizzati, u tista’ taċċellera l-iżvilupp ta’ terapiji ġodda.  

  • Il-Premju għall-Innovazzjoni fit-Teknoloġija Disruptiva, li jirrikonoxxi l-ġenerazzjoni li jmiss tat-teknoloġija lesta biex tfixkel l-istatus quo, ingħata lil Kypo miċ-Ċekja għall-pjattaforma ta’ taħriġ taċ-ċibersigurtà b’sors miftuħ tagħhom li tgħin biex jiġi indirizzat id-distakk fil-ħiliet taċ-ċibersigurtà tal-Ewropa.

Dwar il-Premju “Innovation Radar”

Ir-radar tal-Innovazzjoni huwa l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tagħmilha aktar faċli li jiġu skoperti innovazzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti ta’ riċerka u innovazzjoni ffinanzjati mill-UE taħt Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa, l-akbar programmi ta’ riċerka ffinanzjati mill-pubbliku fid-dinja. Filwaqt li titfa’ dawl fuq l-eċċellenza, l-għan tagħha huwa li tippermetti liċ-ċittadini, lill-uffiċjali pubbliċi, lill-investituri u lill-korporattivi jiskopru r-riżultati tal-finanzjament tal-UE għall-innovazzjoni. Dan joffri l-opportunità li jinstabu innovaturi li jistgħu jsegwu l-passi ta’ kumpaniji bħal BioNTech, Skype, TomTom u ARM Holdings, li kollha rċevew finanzjament mill-UE fil-jiem bikrin tagħhom.

L-iskema tal-premju ta’ din is-sena kienet miftuħa għal aktar minn 2000 innovatur iffinanzjati mill-UE madwar l-Ewropa — SMEs u Universitajiet/Istituti tar-Riċerka — li jiżviluppaw firxa wiesgħa ta’ innovazzjonijiet rivoluzzjonarji. Dan iffoka fuq l-innovaturi f’ 3 kategoriji: “Innovazzjoni fit-Teknoloġija tas-Sostenibbiltà”, “Innovazzjoni fit-Teknoloġija tas-Saħħa” u “Innovazzjoni fix-Xjenza Disruptiva”. Dawn l-SMEs, it-timijiet universitarji, l-ispinoffs u n-negozji ġodda jirriflettu d-diversità tar-riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati mill-UE u jiġu minn kull rokna tal-Ewropa.

Il-pjattaforma Innovation Radar tista’ tiġi aċċessata fuq il-web jew mill-app store Apple u mill-app storeta’ Google.  

Dwar Dealflow.eu

B’appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea, Dealflow.eu huwa bennej ta’ impriżi, li juża pjattaforma avvanzata ta’ big data biex jiskopri u jappoġġja l-aktar finanzjament promettenti mill-UE u jgħaqqadhom ma’ investituri u korporattivi rilevanti. L-inizjattiva tnediet biex tgħin innovazzjonijiet promettenti jiżguraw il-finanzjament meħtieġ għall-kummerċjalizzazzjoni futura tagħhom billi toffrilhom appoġġ imfassal apposta u servizzi ta’ tlaqqigħ.