Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Foilseachán

D’fhoilsigh Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an Aontais tuarascáil maidir le Maoiniú Díláraithe (DeFi)

Sainmhínítear agus cuirtear i láthair sa tuarascáil príomhphrionsabail an Airgeadais Díláraithe (DeFi) agus soláthraíonn sí sonraí faoi mhéid an mhargaidh DeFi, na coincheapa maidir le hIasachtaí Díláraithe agus Iasachtaí chomh maith le Malartáin Díláraithe agus Coincheapa DeFi suntasacha eile.

Clúdach na Tuarascála

Féach ar bhuaicphointí na tuarascála sa ghrafaic faisnéise seo a leanas:

Íoslódáil an tuarascáil

Faigh rochtain ar thuarascálacha eile ó Fhaireachlann agus Fóram Blocshlabhra an AE

Cúlra

Is tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Faireachlann agus Fóram Blocshlabhra an Aontais Eorpaigh chun dlús a chur leis an nuálaíocht bhlocshlabhra agus le forbairt an éiceachórais bhlocshlabhra laistigh den Aontas agus ar an gcaoi sin cuidiú le seasamh na hEorpa mar cheannaire domhanda sa teicneolaíocht nua chlaochlaitheach sin a dhaingniú. Is iad na húdair an fhaisnéis agus na tuairimí a leagtar amach sa tuarascáil seo agus ní léiríonn siad tuairim oifigiúil an Choimisiúin.