Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków opublikowało sprawozdanie na temat finansowania zdecentralizowanego (DeFi)

W sprawozdaniu określono i przedstawiono główne zasady finansowania zdecentralizowanego (DeFi) oraz szczegółowe informacje na temat wielkości rynku DeFi, koncepcji zdecentralizowanego udzielania i zaciągania pożyczek, a także zdecentralizowanych giełd i innych istotnych koncepcji DeFi.

Okładka sprawozdania

Główne punkty sprawozdania można znaleźć na następującej infografice:

Pobierz sprawozdanie

Dostęp do innych sprawozdań Unijnego Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków

Kontekst ogólny

Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu przyspieszenie innowacji w zakresie łańcucha bloków i rozwoju ekosystemu łańcucha bloków w UE, a tym samym przyczynienie się do umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera w tej transformacyjnej nowej technologii. Informacje i opinie przedstawione w niniejszym sprawozdaniu pochodzą od autorów i nie odzwierciedlają oficjalnej opinii Komisji.