Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Обсерваторията и форумът на ЕС за блоковите вериги публикуваха доклад относно децентрализираното финансиране (DeFi)

В доклада се определят и представят основните принципи на децентрализираното финансиране (DeFi) и се предоставят подробности за размера на пазара на DeFi, понятията за децентрализирано кредитиране и получаване на заеми, както и децентрализирания обмен и други важни концепции за DeFi.

Обхват на доклада

Вижте основните акценти от доклада в следната инфографика:

Изтегляне на доклада

Достъп до други доклади на Обсерваторията и форума на ЕС за блоковите вериги

Обстоятелства по спора

Обсерваторията и форумът на ЕС за блоковите вериги са инициатива на Европейската комисия за ускоряване на иновациите в блоковата верига и развитието на екосистемата на блоковите вериги в рамките на ЕС и по този начин спомагат за утвърждаването на позицията на Европа като световен лидер в тази трансформираща нова технология. Информацията и възгледите, изложени в настоящия доклад, са тези на авторите и не отразяват официалното становище на Комисията.