Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Comhpháirtíocht Dhigiteach seolta ag an Aontas agus Singeapór

Inniu, tá an tAontas agus Singeapór ag neartú a gcomhar mar chomhpháirtithe straitéiseacha.

Singapore Skyline and view of Marina Bay at twilight

iStock photo Getty images plus

Tar éis don Uachtarán von der Leyen agus don Phríomh-Aire Lee Comhpháirtíocht Dhigiteach nua a fhógairt idir an tAontas agus Singeapór ag cruinniú mullaigh AE-ASEAN i mí na Nollag 2022, shínigh an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach Thierry Breton agus Aire Tionscail agus Trádála Shingeapór S Iswaran Comhpháirtíocht Dhigiteach a neartóidh an comhar idir an tAontas agus Singeapór maidir le réimsí na teicneolaíochta digití. Shínigh an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Dombrovskis agus an tAire Iswaran Prionsabail um Thrádáil Dhigiteach freisin. Ceann de phríomhspriocanna insoláthartha na Comhpháirtíochta Digití, féachann na Prionsabail le saorshreabhadh earraí agus seirbhísí sa gheilleagar digiteach a éascú, agus an príobháideachas á chaomhnú ag an am céanna.

Preaseisiúint iomlán

Related content

EU-Singapore Digital Partnership

Policy and legislation | 01 Feabhra 2023

Building on joint work in the context of the EU-Singapore Free Trade Agreement, the EU and Singapore are establishing a Digital Partnership to bring the strong bilateral trade partnership into the digital realm.