Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

EL ja Singapur käivitasid digipartnerluse

Täna tugevdavad EL ja Singapur oma koostööd strateegiliste partneritena.

Singapore Skyline and view of Marina Bay at twilight

iStock photo Getty images plus

Pärast seda, kui president von der Leyen ja peaminister Lee teatasid 2022. aasta detsembris toimunud ELi ja ASEANi tippkohtumisel ELi ja Singapuri uuest digipartnerlusest, kirjutasid siseturuvolinik Thierry Breton ning Singapuri tööstus- ja kaubandusminister S Iswaran alla digipartnerlusele, mis tugevdab ELi ja Singapuri koostööd digitehnoloogia valdkonnas. Juhtiv asepresident Dombrovskis ja minister Iswaran kirjutasid alla ka digikaubanduse põhimõtetele. Digipartnerluse üks peamisi tulemusi on põhimõtted, mille eesmärk on hõlbustada kaupade ja teenuste vaba liikumist digitaalmajanduses, kaitstes samal ajal eraelu puutumatust.

Pressiteate täistekst

Related content

ELi ja Singapuri digipartnerlus

Policy and legislation | 01 veebruar 2023

Tuginedes ELi ja Singapuri vabakaubanduslepingu raames tehtavale ühistööle, loovad EL ja Singapur digipartnerluse, et tuua tugev kahepoolne kaubanduspartnerlus digitaalsesse valdkonda.