Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

An Bhulgáir san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach

Faigh anseo an anailís agus na sonraí is déanaí le haghaidh digitiú sa Bhulgáir, lena gcumhdaítear ábhair amhail nascacht, scileanna digiteacha, ríomhrialtas, agus tuilleadh nach iad.

    bratach na Bulgáire

Tá faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach ar dhul chun cinn digiteach na mBallstát trí thuarascálacha an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) ó 2014 i leith. Ó 2023 amach, agus i gcomhréir le Clár Beartais na Deacáide Digití 2030, tá DESI comhtháite anois sa tuarascáil ar Staid na Deacáide Digití agus úsáidtear é chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha. Is féidir leat tagairt shonrach a dhéanamh freisin do na tuarascálacha de réir tíre

Foilseacháin 2022

Forbhreathnú grafach ar an mBulgáir in DESI ina léirítear rangú 26 agus scór 37.7

Foilseacháin 2021

Foilseacháin 2020

Foilseacháin 2019

Foilseacháin 2018

Tuarascáil na hEorpa ar Dhul Chun Cinn Digiteach 2017

Sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach na hEorpa, comhcheanglaítear an fhianaise chainníochtúil ó DESI (an tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach) le léargais bheartais a bhaineann go sonrach le tír faoi leith, rud a ligeann dúinn súil a choinneáil ar an dul chun cinn atá déanta ag gach Ballstát maidir leis an digitiú agus lúb thábhachtach aiseolais a chur ar fáil le haghaidh ceapadh beartas ar leibhéal an Aontais.

Próifíl EDPR na Bulgáire: Íoslódáil PDF (EN)Íoslódáil
bileoga eolais maidir le teileachumarsáid PDF (BG)
Íoslódáil PDF (EN)

An tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 2017

Tá an Bhulgáir rangaithe sa 27ú háit san Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) 2017. Rinne an Bhulgáir dul chun cinn i bhfeabhsú a bonneagair leathanbhanda agus i bhforbairtí sonraí oscailte. Mar sin féin, tá a feidhmíocht íseal i scileanna digiteacha, digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí ag gníomhú mar chosc ar fhorbairt bhreise gheilleagar digiteach agus shochaí dhigiteach na Bulgáire.

Próifíl Desi na Bulgáire: Íoslódáil an phróifíl iomlán PDF (EN) nó íoslódáil achoimre PDF (BG)

Foilseacháin 2016

Íoslódáil an phróifíl tíre mar pdf (EN); achoimre pdf (BG)

Íoslódáil príomhtháscairí na tíre mar chur i láthair pointe cumhachta (EN)

Íoslódáil an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Digiteach Eorpach (EDPR*) mar pdf (EN) (BG)

Íoslódáil bileoga eolais teileachumarsáide EDPR mar pdf (GA)

*Comhcheanglaíonn tuarascáil EDPR an fhianaise chainníochtúil ó DESI (an tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach) le léargais bheartais a bhaineann go sonrach le tír faoi leith, rud a fhágann gur féidir linn súil a choinneáil ar an dul chun cinn atá déanta ag gach Ballstát maidir leis an digitiú agus lúb thábhachtach aiseolais a chur ar fáil le haghaidh ceapadh beartas ar leibhéal an Aontais.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Feidhmíocht na dtíortha maidir le digitiú

Leagtar amach i dtuarascálacha tíre na Deich mBliana Digiteacha 2023 an chaoi a bhfuil gach Ballstát ag déanamh maidir le pointí cardinal na Deich mBliana Digiteacha: Scileanna Digiteacha, Bonneagair Dhigiteacha, Digitiú Gnólachtaí agus Digitiú na Seirbhísí Poiblí.

Féach freisin