Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Godišnji plan rada za razdoblje 2022. – 2023. Sažetak mreže europskih ureda za širokopojasne usluge

Instrument potpore Mreže europskih ureda za širokopojasne usluge (BCO) objavio je svoj sažetak godišnjeg plana rada za razdoblje 2022. – 2023. u kojem se navode ključne aktivnosti i teme za ovogodišnji program razmjene znanja i izgradnje kapaciteta.

Naslov nad kompozitnom fotografijom koja prikazuje više digitalnih zaslona koji plutaju iznad digitalnog tableta: Sažetak plana rada mreže BCO-a za razdoblje 2022. – 2023.

Nakon obnove mandata u travnju 2022. Instrument za potporumreži BCO -a nastavit će s radom na podupiranju država članica i regija EU-a, kao i zemalja kao što su Norveška i zemlje zapadnog Balkana, kako bi se ubrzalo uvođenje širokopojasnog interneta velike brzine za sve svoje građane. U tu svrhu Instrument potpore blisko surađuje s Mrežom i Europskom komisijom na osmišljavanju i provedbi godišnjeg programa izgradnje kapaciteta i razmjene znanja.

U razdoblju 2022. – 2023. glavna područja ovog programa uključivat će: 

Politička i regulatorna pitanja

 • Kibersigurnost i zaštita podataka
 • „Zelena” javna nabava
 • JRC-ova analiza pokrivenosti širokopojasnim mrežama
 • Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa
 • Paket instrumenata iz Direktive o smanjenju troškova
 • Pametne zajednice
 • Pokazatelji DESI-ja
 • Smjernice za širokopojasne mreže

Financiranje i projekti

 • Planiranje širokopojasnog pristupa internetu
 • Ključne etape Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Podmorski kabeli
 • Najudaljenije regije
 • Planinska područja
 • Vaučeri i poticanje potražnje
 • Modeli veleprodajnog pristupa 5G tehnologiji
 • Koordinacija sredstava
 • Pozivi na podnošenje prijedloga u okviru CEF-a u digitalnom
 • Tehnička pomoć EIB-a
 • Pametna sela
 • Posljednji kilometar u ruralnim područjima
 • Ishod važnih projekata od zajedničkog europskog interesa – OpenRAN/računalstvo u oblaku i na rubu mreže

Tehnologija

 • 5G za povezanu automatiziranu mobilnost i druge scenarije upotrebe
 • Usluge za korisnike iz ruralnih područja
 • Europska satelitska inicijativa s niskomorbitom
 • Umjetna inteligencija u širokopojasnoj infrastrukturi i društvu

Širenje suradnje

 • Sastanak navrhu o digitalnoj budućnosti zapadnog Balkana
 • Europska planinska konvencija o pametnim planinskim područjima

Saznajte više 

Preuzimanja

BCO-Network_AWP-Summary_2022-23
Preuzimanje 

Contributor

Instrument za potporu mreži europskih ureda za širokopojasne usluge