Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikacija

Zakon o podacima – informativni članak

Preuzmite informativni članak kako biste saznali više o Aktu o podacima. Dostupan je na svim službenim jezicima EU-a.

Data Act — Factsheet

Akt o podacima predložena je uredba o usklađivanju pravila o pravednom pristupu podacima i njihovoj uporabi. Imat će ključnu ulogu u digitalnom desetljeću i pomoći u oblikovanju pravila za digitalno gospodarstvo i mirovanje. 

Akt o podacima dio je opće europske strategije za podatke i njime se dopunjuje Uredba o upravljanju podacima iz studenoga 2020. jer se njime pojašnjava tko može stvoriti vrijednost iz podataka i pod kojim uvjetima. Njime će se također uvesti pravila o uporabi podataka koje generiraju uređaji povezani s internetom stvari.

Za pregled Akta o podacima preuzmite informativni članak u nastavku na službenom jeziku EU-a. 

 

Preuzimanja

BG: Законът за Данни
Preuzimanje 
CS: Akt o datech
Preuzimanje 
DA: Dataforordningen
Preuzimanje 
DE: Datengesetz
Preuzimanje 
EL: Η πράξη για τα δεδομένα
Preuzimanje 
EN: Data Act
Preuzimanje 
ES: Ley de Datos
Preuzimanje 
ET: Andmemäärus
Preuzimanje 
FI: Datasäädös
Preuzimanje 
FR: Règlement sur les données
Preuzimanje 
GA: Gníomh um Shonraí
Preuzimanje 
HR: Aktu o podacima
Preuzimanje 
HU: Adatmegosztási jogszabály
Preuzimanje 
IT: Legge sui dati
Preuzimanje 
LT: Duomenų aktas
Preuzimanje 
LV: Datu akts
Preuzimanje 
MT: L-Att dwar id-Data
Preuzimanje 
NL: Dataverordening
Preuzimanje 
PL: Akt w sprawie danych
Preuzimanje 
PT: Regulamento Dados
Preuzimanje 
RO: Legea privind datele
Preuzimanje 
SK: Akt o údajoch
Preuzimanje 
SL: Akt o podatkih
Preuzimanje 
SV: Dataakten
Preuzimanje