Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Factsheet / infographic | Publikacja

Akt dotyczący danych – zestawienie informacji

Pobierz arkusz informacyjny, aby dowiedzieć się więcej na temat aktu w sprawie danych. Broszura jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE.

Data Act — Factsheet

Akt w sprawie danych jest proponowanym rozporządzeniem harmonizującym przepisy dotyczące sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania. Odegra on kluczową rolę w cyfrowej dekadzie, pomagając w kształtowaniu przepisów dotyczących gospodarki cyfrowej i Scoiety. 

Akt w sprawie danych jest częścią ogólnej europejskiej strategii w zakresie danych i uzupełnia rozporządzenie w sprawie zarządzania danymi z listopada 2020 r., wyjaśniając, kto może tworzyć wartość danych i na jakich warunkach. Wprowadzi ona również przepisy dotyczące wykorzystywania danych generowanych przez urządzenia podłączone do internetu rzeczy.

Aby zapoznać się z aktem w sprawie danych, proszę pobrać poniższy arkusz informacyjny w wybranym języku urzędowym UE. 

 

Pliki do pobrania

BG: Законът за Данни
Pobierz 
CS: Akt o datech
Pobierz 
DA: Dataforordningen
Pobierz 
DE: Datengesetz
Pobierz 
EL: Η πράξη για τα δεδομένα
Pobierz 
EN: Data Act
Pobierz 
ES: Ley de Datos
Pobierz 
ET: Andmemäärus
Pobierz 
FI: Datasäädös
Pobierz 
FR: Règlement sur les données
Pobierz 
GA: Gníomh um Shonraí
Pobierz 
HR: Aktu o podacima
Pobierz 
HU: Adatmegosztási jogszabály
Pobierz 
IT: Legge sui dati
Pobierz 
LT: Duomenų aktas
Pobierz 
LV: Datu akts
Pobierz 
MT: L-Att dwar id-Data
Pobierz 
NL: Dataverordening
Pobierz 
PL: Akt w sprawie danych
Pobierz 
PT: Regulamento Dados
Pobierz 
RO: Legea privind datele
Pobierz 
SK: Akt o údajoch
Pobierz 
SL: Akt o podatkih
Pobierz 
SV: Dataakten
Pobierz