Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikation

Dataakten – faktablad

Ladda ner faktabladet för att ta reda på mer om dataakten. Den finns på alla officiella EU-språk och kostar inget.

Data Act — Factsheet

Dataakten är ett förslag till förordning som harmoniserar reglerna om rättvis tillgång till och användning av data. Det kommer att spela en nyckelroll under det digitala decenniet och bidra till att utforma reglerna för den digitala ekonomin och den digitala delen. 

Dataakten är en del av den övergripande EU-strategin för data och kompletterar dataförvaltningsförordningen från november 2020 genom att klargöra vem som kan skapa värde från data och på vilka villkor. Det kommer också att införa regler för användning av data som genereras av enheter som är anslutna till sakernas internet.

För en översikt över dataakten kan du ladda ner faktabladet nedan i ditt val av officiellt EU-språk. 

 

Dokument

BG: Законът за Данни
Hämta 
CS: Akt o datech
Hämta 
DA: Dataforordningen
Hämta 
DE: Datengesetz
Hämta 
EL: Η πράξη για τα δεδομένα
Hämta 
EN: Data Act
Hämta 
ES: Ley de Datos
Hämta 
ET: Andmemäärus
Hämta 
FI: Datasäädös
Hämta 
FR: Règlement sur les données
Hämta 
GA: Gníomh um Shonraí
Hämta 
HR: Aktu o podacima
Hämta 
HU: Adatmegosztási jogszabály
Hämta 
IT: Legge sui dati
Hämta 
LT: Duomenų aktas
Hämta 
LV: Datu akts
Hämta 
MT: L-Att dwar id-Data
Hämta 
NL: Dataverordening
Hämta 
PL: Akt w sprawie danych
Hämta 
PT: Regulamento Dados
Hämta 
RO: Legea privind datele
Hämta 
SK: Akt o údajoch
Hämta 
SL: Akt o podatkih
Hämta 
SV: Dataakten
Hämta