Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Publikácia

Akt o údajoch – prehľad

Stiahnite si informačný prehľad, kde sa dozviete viac o akte o údajoch. K dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ.

Data Act — Factsheet

Akt o údajoch je navrhovaným nariadením, ktorým sa harmonizujú pravidlá spravodlivého prístupu k údajom a ich používania. V digitálnom desaťročí bude zohrávať kľúčovú úlohu a pomôže formovať pravidlá pre digitálne hospodárstvo a bohatstvo. 

Akt o údajoch je súčasťou celkovej európskej dátovej stratégie a dopĺňa nariadenie o správe údajov z novembra 2020 tým, že objasňuje, kto môže z údajov vytvárať hodnotu a za akých podmienok. Zavedie aj pravidlá týkajúce sa používania údajov vytvorených zariadeniami pripojenými na internet vecí.

Ak chcete získať prehľad aktu o údajoch, stiahnite si ďalej uvedený informačný prehľad vo zvolenom úradnom jazyku EÚ. 

 

Stiahnuté

BG: Законът за Данни
Stiahnuť 
CS: Akt o datech
Stiahnuť 
DA: Dataforordningen
Stiahnuť 
DE: Datengesetz
Stiahnuť 
EL: Η πράξη για τα δεδομένα
Stiahnuť 
EN: Data Act
Stiahnuť 
ES: Ley de Datos
Stiahnuť 
ET: Andmemäärus
Stiahnuť 
FI: Datasäädös
Stiahnuť 
FR: Règlement sur les données
Stiahnuť 
GA: Gníomh um Shonraí
Stiahnuť 
HR: Aktu o podacima
Stiahnuť 
HU: Adatmegosztási jogszabály
Stiahnuť 
IT: Legge sui dati
Stiahnuť 
LT: Duomenų aktas
Stiahnuť 
LV: Datu akts
Stiahnuť 
MT: L-Att dwar id-Data
Stiahnuť 
NL: Dataverordening
Stiahnuť 
PL: Akt w sprawie danych
Stiahnuť 
PT: Regulamento Dados
Stiahnuť 
RO: Legea privind datele
Stiahnuť 
SK: Akt o údajoch
Stiahnuť 
SL: Akt o podatkih
Stiahnuť 
SV: Dataakten
Stiahnuť