Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikacija

U prvom izvješću o stanju digitalnog desetljeća poziva se na zajedničko djelovanje kako bi se oblikovala digitalna tranzicija

U prvom izvješću o stanju digitalnog desetljeća, objavljenom početkom ovog tjedna, daje se sveobuhvatan pregled napretka u ostvarenju digitalne transformacije kako bi se ojačao položaj digitalno suverenijeg, otpornijeg i konkurentnijeg EU-a.

slide with text 2030 Digital Decade - Report on the state of the Digital Decade 2023

European Commission

Uključuje procjenu uspješnosti EU-a u ostvarivanju europskih ciljeva do 2030. usmjerenih na četiri glavna stupa: digitalne vještine, digitalna infrastruktura, digitalizacija poduzeća, uključujući upotrebu umjetne inteligencije, i digitalizacija javnih usluga. Uključuje i praćenje Europske deklaracije o digitalnim pravima i načelima, koja odražava predanost EU-a sigurnoj, sigurnoj i održivoj digitalnoj transformaciji, u čijem su središtu ljudi.

Cjelokupno priopćenje za javnost

Više informacija

 

Related content

Izvješće o stanju digitalnog desetljeća za 2023.

Policy and legislation | 27 rujna 2023

U prvom izvješću o stanju digitalnog desetljeća analizira se napredak EU-a prema uspješnoj digitalnoj transformaciji kako je utvrđeno u programu politike za digitalno desetljeće do 2030.