Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Pirmojoje skaitmeninio dešimtmečio padėties ataskaitoje raginama imtis kolektyvinių veiksmų skaitmeninei pertvarkai formuoti

Šios savaitės pradžioje paskelbtoje pirmojoje skaitmeninio dešimtmečio padėties ataskaitoje išsamiai apžvelgiama pažanga siekiant skaitmeninės transformacijos, kad ES taptų labiau skaitmeniniu požiūriu suvereni, atsparesnė ir konkurencingesnė.

slide with text 2030 Digital Decade - Report on the state of the Digital Decade 2023

European Commission

Joje pateikiamas ES veiklos siekiant Europos 2030 m. tikslų ir uždavinių vertinimas, daugiausia dėmesio skiriant keturiems pagrindiniams ramsčiams: skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmeninė infrastruktūra, įmonių skaitmeninimas, įskaitant dirbtinio intelekto (DI) naudojimą, ir viešųjų paslaugų skaitmeninimas. Ji taip pat apima Europos deklaracijos dėl skaitmeninių teisių ir principų, kuri atspindi ES įsipareigojimą užtikrinti patikimą, saugią ir tvarią skaitmeninę transformaciją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama žmonėms, stebėseną.

Išsamus pranešimas spaudai

Daugiau informacijos

 

Related content

2023 m. skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita

Policy and legislation | 27 Rugsėjis 2023

Pirmojoje skaitmeninio dešimtmečio padėties ataskaitoje apžvelgiama ES pažanga siekiant sėkmingos skaitmeninės transformacijos, kaip nustatyta 2030 m. Skaitmeninio dešimtmečio politikos programoje.