Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja poziva k skupnemu ukrepanju za oblikovanje digitalnega prehoda

Prvo poročilo o stanju digitalnega desetletja, objavljeno v začetku tega tedna, vsebuje celovit pregled napredka pri doseganju digitalne preobrazbe, da bi okrepili digitalno suvereno, odporno in konkurenčno EU.

slide with text 2030 Digital Decade - Report on the state of the Digital Decade 2023

European Commission

Vključuje oceno uspešnosti EU pri doseganju evropskih ciljev za leto 2030 s poudarkom na štirih glavnih stebrih: digitalna znanja in spretnosti, digitalna infrastruktura, digitalizacija podjetij, vključno z uporabo umetne inteligence, in digitalizacija javnih storitev. Vključuje tudi spremljanje Evropske deklaracije o digitalnih pravicah in načelih, ki odraža zavezanost EU zanesljivi, varni in trajnostni digitalni preobrazbi, pri čemer so v središču ljudje.

Sporočilo za javnost v celoti

Več informacij

 

Related content

Poročilo o stanju digitalnega desetletja za leto 2023

Policy and legislation | 27 september 2023

V prvem poročilu o stanju digitalnega desetletja je ocenjen napredek EU pri uspešni digitalni preobrazbi, kot je določen v programu politike Digitalno desetletje do leta 2030.