Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван по-рано тази седмица, се прави цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да стане по-независим в цифрово отношение, устойчив и конкурентоспособен.

slide with text 2030 Digital Decade - Report on the state of the Digital Decade 2023

European Commission

Той включва оценка на резултатите на ЕС по отношение на целите и задачите на Европа до 2030 г., като се поставя акцент върху четири основни стълба: цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифровизация на предприятията, включително използването на изкуствен интелект (ИИ), и цифровизация на обществените услуги. Той включва и мониторинга на Европейската декларация относно цифровите права и принципи, която отразява ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, поставяйки хората в центъра на вниманието.

Пълен текст на съобщението за печата

Повече информация

 

Related content

Доклад за състоянието на цифровото десетилетие за 2023 г.

Policy and legislation | 27 септември 2023

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие се прави преглед на напредъка на ЕС към успешна цифрова трансформация, както е посочено в политическата програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г.