Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Eerste verslag over de staat van het digitale decennium roept op tot collectieve actie om vorm te geven aan de digitale transitie

Het eerste verslag over de staat van het digitale decennium, dat eerder deze week werd gepubliceerd, bevat een uitgebreide analyse van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de digitale transformatie om een meer digitaal soeverein, veerkrachtiger en concurrerender EU mogelijk te maken.

slide with text 2030 Digital Decade - Report on the state of the Digital Decade 2023

European Commission

Het omvat een beoordeling van de prestaties van de EU met betrekking tot de doelstellingen en streefcijfers van Europa voor 2030, waarbij de nadruk ligt op vier hoofdpijlers: digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitalisering van bedrijven, met inbegrip van het gebruik van artificiële intelligentie (AI), en digitalisering van overheidsdiensten. Het omvat ook de monitoring van de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen, die een weerspiegeling vormt van het engagement van de EU voor een beveiligde, veilige en duurzame digitale transformatie, waarbij mensen centraal staan.

Volledig persbericht

Meer informatie

 

Related content

Verslag 2023 over de stand van het digitale decennium

Policy and legislation | 27 September 2023

In het eerste verslag over de stand van het digitale decennium wordt de balans opgemaakt van de vorderingen van de EU in de richting van een succesvolle digitale transformatie, zoals uiteengezet in het beleidsprogramma voor het digitale decennium 2030.