Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Kiadvány

A nyílt rádiós hozzáférési hálózatok kiberbiztonsága

Ez a jelentés, amelyet az uniós tagállamok az Európai Bizottság és az ENISA, az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség támogatásával készítettek, a nyílt rádiós hozzáférési hálózatok (RAN) kiberbiztonsági vonatkozásait elemzi.

A cybersecurity crisis center

© Getty Images

Ez az új típusú 5G hálózati architektúra az elkövetkező években nyílt interfészeken alapuló alternatívát kínál az 5G hálózatok rádiós hozzáférési részének kiépítésére.

Háttér

A biztonságos 5G hálózatok időben történő kiépítése kiemelt fontosságú az Európai Unió számára. E cél elérése érdekében az uniós tagállamok az Európai Bizottság és az ENISA támogatásával összehangolt megközelítést dolgoztak ki az 5G hálózatok kiberbiztonságára vonatkozóan. Ezen összehangolt megközelítés révén az uniós tagállamok közösen értékelték az 5G hálózatokkal kapcsolatos fő kockázatokat („összehangolt uniós kockázatértékelés”), és a 2020 januárjában elfogadott EU 5Geszköztár formájában átfogó és kockázatalapú megközelítést határoztak meg. 

A következő lépések részeként a Kiberbiztonsági Együttműködési Csoport továbbra is nyomon követi és értékeli az 5G ellátási lánc új tendenciáival és fejleményeivel kapcsolatos kérdéseket. Mivel az Open RAN az 5G és a 6G architektúrák fejlődése terén tapasztalható egyik piaci tendencia, a tagállamok úgy határoztak, hogy az 5G-re vonatkozó összehangolt kockázatelemzés kiegészítése érdekében mélyrehatóan elemzik az Open RAN biztonsági vonatkozásait.

Letöltések

Report on the cybersecurity of Open RAN (.pdf)
Letöltés 

Contributor

Hálózat- és információbiztonsági együttműködési csoport