Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Cybersikkerhed i forbindelse med åbne radioadgangsnet

Denne rapport, der er udarbejdet af EU's medlemsstater med støtte fra Europa-Kommissionen og ENISA, EU's Agentur for Cybersikkerhed, analyserer cybersikkerhedskonsekvenserne af åbne radioadgangsnet (RAN).

A cybersecurity crisis center

© Getty Images

Denne nye type 5G-netarkitektur vil i de kommende år udgøre en alternativ metode til udrulning af radioadgangsdelen af 5G-net baseret på åbne grænseflader.

Tvistens baggrund

Rettidig udrulning af sikre 5G-net er en høj prioritet for Den Europæiske Union. For at bidrage til dette mål har EU's medlemsstater med støtte fra Europa-Kommissionen og ENISA udviklet en samordnet tilgang til cybersikkerheden i 5G-net. Med denne samordnede tilgang vurderede EU's medlemsstater i fællesskab de største risici i forbindelse med 5G-net ("koordineret EU-risikovurdering") og fastlagde en omfattende og risikobaseret tilgang i form af EU 5G-værktøjskassen, der blev vedtaget i januar 2020. 

Som led i de næste skridt vil NIS-samarbejdsgruppen fortsat overvåge og vurdere spørgsmål vedrørende nye tendenser og udviklinger i 5G-forsyningskæden. Da Open RAN er en markedstendens i udviklingen af 5G- og 6G-arkitekturer, har medlemsstaterne besluttet at foretage en tilbundsgående analyse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af Open RAN som supplement til den koordinerede risikoanalyse af 5G.

Downloadede filer

Report on the cybersecurity of Open RAN (.pdf)
Download 

Contributor

NIS-samarbejdsgruppen