Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Cybersäkerhet i öppna radioaccessnät

I denna rapport, som utarbetats av EU:s medlemsstater med stöd av Europeiska kommissionen och Enisa, EU:s cybersäkerhetsbyrå, analyseras cybersäkerhetskonsekvenserna av öppna radioaccessnät (RAN).

A cybersecurity crisis center

© Getty Images

Open RAN är en typ av 5G-nätarkitektur, som under de kommande åren kommer att utgöra ett alternativt sätt att bygga ut 5G-nätens radioaccessdel baserat på öppna gränssnitt.

Bakgrund till tvisten

En snabb utbyggnad av säkra 5G-nät är en högprioriterad fråga för EU. Därför har EU-länderna, med stöd av EU-kommissionen och Enisa, utarbetat en samordnad strategi för cybersäkerhet i 5G-nät. Genom denna samordnade strategi bedömde EU:s medlemsstater gemensamt de största riskerna i samband med 5G-nät (nedan kalladEU:s samordnade riskbedömning) och fastställde en övergripande och riskbaserad strategi i form avverktygslådan för Europa 5G som antogs i januari 2020. 

Som en del av nästa steg kommer samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet att fortsätta att övervaka och bedöma frågor som rör nya trender och ny utveckling i 5G-leveranskedjan. I och med att Open RAN är en marknadstrend i 5G- och 6G-arkitekturernas utveckling har EU-länderna beslutat att göra en djupgående analys av säkerhetskonsekvenserna av Open RAN som ska komplettera riskanalysen för 5G.

Dokument

Report on the cybersecurity of Open RAN (.pdf)
Hämta 

Contributor

Samarbetsgruppen för nät- och informationssäkerhet