Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Securitatea cibernetică a rețelelor de acces radio deschis

Prezentul raport, elaborat de statele membre ale UE cu sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, analizează implicațiile în materie de securitate cibernetică ale rețelelor de acces radio deschis (RAN).

A cybersecurity crisis center

© Getty Images

Acest nou tip de arhitectură a rețelei 5G va oferi în următorii ani o modalitate alternativă de implementare a părții de acces radio a rețelelor 5G bazate pe interfețe deschise.

Istoricul cauzei

Implementarea în timp util a unor rețele 5G securizate reprezintă o prioritate majoră pentru Uniunea Europeană. Pentru a contribui la acest obiectiv, statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei Europene și al ENISA, au elaborat o abordare concertată privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G. Prin această abordare concertată, statele membre ale UE au evaluat în comun principalele riscuri legate de rețelele 5G („evaluarea coordonată la nivelul UE a riscurilor”) și au definit o abordare cuprinzătoare și bazată pe riscuri sub forma setului de instrumentepentru 5G al UE adoptat în ianuarie 2020. 

Ca parte a următoarelor etape, Grupul de cooperare NIS va continua să monitorizeze și să evalueze aspectele legate de noile tendințe și evoluții din cadrul lanțului de aprovizionare 5G. Întrucât RAN deschisă este o tendință de piață în evoluția arhitecturilor 5G și 6G, statele membre au decis să efectueze o analiză aprofundată a implicațiilor în materie de securitate ale RAN deschise pentru a completa analiza coordonată a riscurilor legate de 5G.

Descărcări

Report on the cybersecurity of Open RAN (.pdf)
Descărcați 

Contributor

Grupul de cooperare NIS