Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikacija

Kibersigurnost otvorenih radijskih pristupnih mreža

U ovom izvješću, koje su pripremile države članice EU-a uz potporu Europske komisije i ENISA-e, Agencije EU-a za kibersigurnost, analiziraju se kibersigurnosne implikacije otvorenih radijskih mreža (RAN).

A cybersecurity crisis center

© Getty Images

Riječ je o novoj arhitekturi 5G mreža koja će sljedećih godina omogućiti alternativni način uvođenja dijela 5G mreža za radijski pristup koji se temelji na otvorenim sučeljima.

Okolnosti spora

Pravodobno uvođenje sigurnih 5G mreža važan je prioritet Europske unije. Kako bi pridonijele tom cilju, države članice EU-a, uz potporu Europske komisije i ENISA-e, razvile su usklađeni pristup kibersigurnosti 5G mreža. Tim usklađenim pristupom države članice EU-a zajednički su procijenile glavne rizike povezane s 5G mrežama („koordinirana procjena rizika na razini EU-a”) i definirale sveobuhvatan pristup koji se temelji na riziku u oblikupaketa instrumenata EU 5G donesenog u siječnju 2020. 

U okviru sljedećih koraka Skupina za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava nastavit će pratiti i procjenjivati pitanja povezana s novim trendovima i kretanjima u lancu opskrbe 5G mrežama. S obzirom na to da je Open RAN tržišna tendencija u razvoju 5G i 6G arhitekture, države članice odlučile su provesti dubinsku analizu sigurnosnih implikacija Open RAN-a kako bi dopunile koordiniranu analizu rizika za 5G.

Preuzimanja

Report on the cybersecurity of Open RAN (.pdf)
Preuzimanje 

Contributor

Skupina za suradnju u području NIS-a