Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Kiadvány

24 uniós tagállam kötelezettséget vállalt arra, hogy a digitális napon intézkedéseket hoz az uniós induló vállalkozások növekedésének támogatására

A mai napon 24 uniós tagállam és Izland aláírta az induló innovatív vállalkozások nemzetközi kiválósági szabványáról szóló nyilatkozatot, amelynek célja, hogy Európa-szerte támogassa az induló vállalkozásokat fejlődésük minden szakaszában.

Az induló és a növekvő innovatív vállalkozások kulcsszerepet játszanak Európa gazdaságában és társadalmában, ami igaz volt a Covid19-válság előtt és alatt, és még inkább így lesz a Covid19 utáni időszakban. Nem lehet alábecsülni azt a szerepet, amelyet az induló vállalkozások játszhatnak a jelenlegi válságból való kilábalásban, valamint a zöld és digitális átalakulás felgyorsításában: bizonyított kapacitással rendelkeznek arra, hogy áttörést jelentő innovációkat fejlesszenek ki a valós világ igényeire reagálva, új munkahelyeket teremtsenek és szinergiákat építsenek ki Európa erős hagyományos iparágaival.

A digitális iránytűről szóló közelmúltbeli közleményében a Bizottság azt javasolta, hogy 2030-ra megkétszerezzék az unikornisok számát az EU-ban. Ez a cél olyan intézkedésekkel érhető el, mint például azok, amelyek kedvezőbb feltételeket teremtenek az induló vállalkozások számára életciklusuk valamennyi szakaszában, például azáltal, hogy egyszerűsítik a vállalkozásalapítási folyamatokat a tehetségek odavonzása, a részvényopciók alkalmazása és a közbeszerzésben való részvétel érdekében. Tagállami szinten döntő fontosságú a növekedésfinanszírozáshoz való hozzáférés – a nemzeti politikai döntéshozók olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyek növelik a növekedési szakaszba lépő induló vállalkozások számára rendelkezésre álló európai kockázati tőkét.

Ma azonban az induló innovatív vállalkozások alapítói jelentős kihívásokkal néznek szembe, amelyek közvetlenül a Covid19-válsághoz kapcsolódnak. Például az európai technológia helyzetéről szóló jelentés szerint 2020-ban az európai alapítók közel fele nehezebbnek találta a forrásbevonást, amit sokak számára súlyosbított az a kihívás, hogy a Covid-válság miatt csökken az értékesítés. Ugyanezen jelentés szerint 20 uniós tagállamban az induló vállalkozások által 2020-ban bevont finanszírozás alacsonyabb volt, mint 2019-ben. E kihívások kezelése különösen fontos a növekedési és növekedési szakaszban, ahol az induló vállalkozásoknak sokkal nagyobb befektetési jegyekre van szükségük.

E célból az Európai Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együtt számos olyan bevált gyakorlatot azonosított, amelyek a növekedésbarát környezetet jellemzik. Ez a környezet központi szerepet játszik az EU fenntartható, reziliens, nyitott és digitális gazdaságra való átállásában, valamint az induló vállalkozások hatalmas innovációs és növekedési potenciáljának felszabadításában.

24 uniós tagállam és Izland aláírta az induló innovatív vállalkozások uniós kiválósági szabványát annak biztosítása érdekében, hogy az uniós országokban működő valamennyi induló és növekvő innovatív vállalkozás élvezhesse az európai és a világ legsikeresebb startup-ökoszisztémáit alátámasztó bevált gyakorlatok előnyeit.

Az induló vállalkozások uniós kiválósági szabványának aláíró országai

Az uniós tagállamok közé tartoznak a következők: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia. Izland is aláírta a nyilatkozatot.  

Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat támogató intézkedések az egész EU-ban

A tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy intézkedéseket hoznak, többek között:

  • Egyértelmű, az egész EU-ra kiterjedő referenciapont létrehozása az induló innovatív vállalkozások valamennyi tagállamra kiterjedő fő jellemzőinek meghatározása céljából; ez megkönnyítené az induló vállalkozásokat támogató közös politikák kialakítását. 
  • Kiemelve, hogy a fenntartható növekedés és a vállalkozásbarát környezet központi szerepet játszik az induló és a növekvő innovatív vállalkozások jövőbeli globális sikerében. Kedvező keret mellett sokkal több induló vállalkozás képes lesz európai és globális sikereket elérni, mivel a „standup”-ről az „induló”-ra, a „növekedésre” vagy a „kilépésre” tér át például egy első nyilvános kibocsátás (IPO) vagy fúzió és felvásárlás (M&A) formájában.
  • Az Európából és más országokból származó bevált gyakorlatok megosztása, valamint nemzeti szintű intézkedések meghozatala az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat fejlődésük valamennyi szakaszában támogató bevált gyakorlatok végrehajtása érdekében.
  • 2021-ben létrehozza az induló nemzetek központját, amelynek elő kell mozdítania és lehetővé kell tennie a bevált gyakorlatoknak az aláíró országok közötti cseréjét, valamint egy közös adatplatform létrehozását valamennyi tagállam számára, amely Unió-szerte értékes információkkal fog szolgálni. A platform a tagállamok által a bevált gyakorlatok végrehajtása terén tett rendszeres jelentések alapján megkönnyíti az előrehaladás mérését és nyomon követését, és ezáltal segíti az egyes országokat abban, hogy „EU Startup nemzetté” váljanak. Ez magában foglalja az induló innovatív vállalkozások uniós ökoszisztémáival és az érdekelt szervezetekkel (többek között a kkv-követek hálózatával és az EIC-fórummal) való szoros együttműködést is.

 

További információkért

Nyilatkozat az induló vállalkozások uniós szabványáról

Startup Europe

Startup Europe Partnerség

Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért

Jelentés az európai technológia helyzetéről

 

Letöltések

Digital Day 2021_EU startups nations standard.pdf
Letöltés