Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Publikacija

24 države članice EU-a obvezale su se da će na Digitalnom danu poduzeti mjere za potporu rastu novoosnovanih poduzeća u EU-u

Danas su na Digitalnom danu EU-a 24 države članice EU-a i Island potpisali deklaraciju o standardu izvrsnosti Startup Nations kako bi se pružila potpora novoosnovanim poduzećima diljem Europe u svakoj fazi njihova razvoja.

Novoosnovana i rastuća poduzeća imaju ključnu ulogu u europskom gospodarstvu i društvu, što se dogodilo prije i tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19, a to će biti još više u razdoblju nakon pandemije bolesti COVID-19. Nije moguće podcijeniti ulogu koju novoosnovana poduzeća mogu imati u oporavku od aktualne krize te u ubrzavanju zelene i digitalne transformacije: dokazano su sposobni razvijati revolucionarne inovacije kao odgovor na potrebe stvarnog svijeta, stvarati nova radna mjesta i graditi sinergije sa snažnim tradicionalnim europskim industrijama.

U nedavnoj Komunikaciji o Digitalnom kompasu Komisija je predložila cilj udvostručenja količine jednoroga u EU-u do 2030. Taj se cilj može postići mjerama kao što su one kojima se stvaraju povoljniji uvjeti za novoosnovana poduzeća u svim fazama njihova životnog ciklusa, primjerice pojednostavnjenjem postupaka osnivanja poduzeća radi privlačenja talenata, korištenja dioničkih opcija i sudjelovanja u javnoj nabavi. Na razini država članica ključan je pristup financiranju rasta – nacionalni tvorci politika mogu poduzeti mjere za povećanje europskog rizičnog kapitala dostupnog novoosnovanim poduzećima koja ulaze u fazu rasta.

Međutim, osnivači novoosnovanih poduzeća danas se suočavaju sa znatnim izazovima izravno povezanima s krizom uzrokovanom bolešću COVID-19. Na primjer, prema izvješću o stanju europske tehnologije, gotovo polovina europskih osnivača smatrala je da je 2020. teže prikupiti sredstva, što je za mnoge dodatno pogoršano izazovom smanjenja prodaje zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. Prema istom izvješću, u 20 država članica EU-a sredstva koja su tijekom 2020. prikupila novoosnovana poduzeća bila su manja nego 2019. Rješavanje tih izazova posebno je važno za fazu rasta i širenja u kojoj su novoosnovanim poduzećima potrebne mnogo veće ulagačke karte.

U tu su svrhu Europska komisija zajedno s državama članicama i dionicima utvrdile niz najboljih praksi koje su obilježja okruženja pogodnog za rast. Takvo je okruženje ključno za prelazak EU-a na održivo, otporno, otvoreno i digitalno gospodarstvo te oslobađanje golemog potencijala za inovacije i rast njegovih novoosnovanih poduzeća.

24 države članice EU-a i Island potpisale su standard izvrsnosti EU-a Startup Nations kako bi se osiguralo da sva novoosnovana i rastuća poduzeća u zemljama EU-a imaju koristi od najboljih praksi na kojima se temelje najuspješniji ekosustavi novoosnovanih poduzeća u Europi i svijetu.

Zemlje potpisnice standarda izvrsnosti EU-a Startup Nations

Države članice EU-a potpisnice su: Austrija, Belgija, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska. Island je također potpisao izjavu.  

Mjere za potporu novoosnovanim i rastućim poduzećima diljem EU-a

Države članice obvezuju se poduzeti mjere koje uključuju:

  • Uspostavljanje jasne referentne točke na razini EU-a kako bi se definirale ključne značajke start-up poduzeća u svim državama članicama; čime bi se olakšalo osmišljavanje zajedničkih politika za potporu novoosnovanim poduzećima. 
  • Naglašavajući da su održivi rast i okruženje pogodno za poduzetništvo ključni za budući globalni uspjeh novoosnovanih i rastućih poduzeća. Zahvaljujući povoljnom okviru brojna novoosnovana poduzeća moći će ostvariti europski i globalni uspjeh jer prelaze s „poduzeća” na „start-up” na „rastanje” na „izlazak”, npr. u obliku inicijalne javne ponude (IPO) ili spajanja i preuzimanja (M&A).
  • Razmjena najboljih praksi iz Europe i drugih zemalja te poduzimanje mjera na nacionalnoj razini radi provedbe najboljih praksi kojima se podupiru novoosnovana i rastuća poduzeća u svim fazama njihova razvoja.
  • Uspostava centra Startup Nations’Strtup Nations, koji bi 2021. trebao promicati i omogućavati razmjenu najboljih praksi među zemljama potpisnicama i stvaranje zajedničke podatkovne platforme za sve države članice, koja će pružati vrijedne informacije diljem EU-a. Platformom će se olakšati i mjerenje i praćenje napretka na temelju redovitog izvješćivanja država članica o provedbi najboljih praksi, čime će se pomoći svakoj zemlji da postane „EU Startup Nation”. To će uključivati i blisku suradnju s ekosustavima novoosnovanih poduzeća EU-a i organizacijama dionika (uključujući mrežu izaslanika MSP-ova i Forum EIC-a).

 

Za više informacija

Deklaracija o standardu EU-a Startup Nations

Startup Europe

Partnerstvo startup Europe

Strategija za MSP-ove i održivu i digitalnu Europu

Izvješće o stanju europskih tehnologija

 

Preuzimanja

Digital Day 2021_EU startups nations standard.pdf
Preuzimanje