Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv: A Bizottság úgy határozott, hogy keresetet indít öt tagállammal szemben az Európai Unió Bíróságán

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Csehországot, Írországot, Romániát, Szlovákiát és Spanyolországot az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv átültetésének elmulasztása miatt, és az EUMSZ 260. cikkének (3) bekezdésével összhangban pénzügyi szankciók kiszabását kéri.

graphic showing a computer screen with different images and with digital signs popping out of it

iStock photo Getty images plus

Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv audiovizuális média valamennyi típusa tekintetében szabályozza nemzeti jogszabályok uniós szintű koordinációját. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv legutóbbi felülvizsgálatára 2018-ban került sor.

Teljes sajtóközlemény