Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko pięciu państwom członkowskim

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Czechom, Irlandii, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii w związku z brakiem transpozycji zmienionej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych („dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych”, dyrektywa (UE) 2018/1808) z wnioskiem o nałożenie sankcji finansowych zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE.

graphic showing a computer screen with different images and with digital signs popping out of it

iStock photo Getty images plus

Dyrektywa ta reguluje unijną koordynację przepisów krajowych dotyczących wszystkich audiowizualnych usług medialnych. Ostatni przegląd dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych przeprowadzono w 2018 r.

Pełny tekst komunikatu prasowego