Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Leidinys

Galutinės internetinės informacijos teikimo ir ryšių užmezgimo dienos pagal Skaitmeninės Europos programą (DIGITAL) kvietimai teikti pasiūlymus dėl sektorių TEF

Paskelbusi kvietimus teikti pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentų įrenginių, Komisija rengia informacinę dieną.

Manufacturing, Healthcare, Agri-Food, Smart cities & communities

Pagal Skaitmeninės Europos programą (DIGITAL) Europos Komisija tikisi 2022 m. vasario mėn. antroje pusėje paskelbti kvietimus teikti pasiūlymus dėl DI bandymų ir eksperimentų infrastruktūros (TEF) finansavimo. Šie TEF bus žemės ūkio maisto produktų (30 mln. EUR), sveikatos priežiūros (30 mln. EUR), gamybos (30 mln. EUR) ir pažangiųjų miestų ir bendruomenių (20 EUR) sektoriuose. Šie kvietimai bus vienodai finansuojami ES ir valstybių narių lygmeniu.

Europos Komisija numato vieną didelio masto projektą, kurio bendras biudžetas – 40–60 mln. EUR vienam sektoriui (50 proc. finansuoja DIGITAL). Kiekvienam projektui reikalingas kelių bandymų įrenginių visoje Europoje konsorciumas. Siekdama padėti bendruomenei raštu pateikti pasiūlymus, Europos Komisija vasario 28 d. surengs internetinę informacinę dieną.

Ši informacinė diena prasideda 2021 m. lapkričio 29 d., kai Komisija siekė padėti bendruomenei kurti konsorciumus. Tai buvo pradinis ryšių užmezgimo taškas, kuris tęsėsi tarpininkavimo dienomis 2021 m. gruodžio 2–3 d. ir ryšių užmezgimo platformoje, kuri veiks iki balandžio mėn. pradžios.

Informacinės dienos tikslas – didinti informuotumą apie būsimus sektorinius TEF DIGITAL kvietimus teikti pasiūlymus ir išsiaiškinti klausimus dėl kvietimo teikti pasiūlymus proceso ir TEF koncepcijos, taip pat padėti konsorciumams rasti geriausius partnerius savo tikslams pasiekti.

Dalyvavimas nemokamas, tačiau registracija yra privaloma. Registruotis galima dabar.

Darbotvarkės projektas

09.15–9.30 VAL. Dialinis įjungimas (jei būtina)
09.30–12.30 VAL. TEF pristatymas ir pasiūlymo rašymas
12.30–14.00 VAL. Pietų pertrauka
14.00–16.20 VAL. Pristatymas, klausimai ir atsakymai bei suinteresuotųjų subjektų grupės: Žemės ūkio maisto produktai
14.00–16.20 VAL. Pristatymas, klausimai ir atsakymai bei suinteresuotųjų subjektų grupės: Sveikatos priežiūros
14.00–16.20 VAL. Pristatymas, klausimai ir atsakymai bei suinteresuotųjų subjektų grupės: Apdirbamoji gamyba
14.00–16.20 VAL. Pristatymas, klausimai ir atsakymai bei suinteresuotųjų subjektų grupės: Pažangieji miestai ir bendruomenės
Išvados

Papildomų duomenų;

Pradinis valstybių narių susidomėjimo sektoriniu DI bandymų ir eksperimentų bendru finansavimu pareiškimas (.pdf)

Bandymų ir eksperimentų įrenginiai

Skaitmeninės Europos programa

Programos „Europos horizontas“ ryšių užmezgimo platforma ir sektoriniai DI TEF pagal DIGITAL

Pirmojo sektorinio DI TEF informacinio posėdžio ataskaita su įrašais, pristatymais ir plakatais

Related content