Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicatie

Definitieve online-informatie en matchmakingdag voor het programma Digitaal Europa (DIGITAL) roept op tot sectorale TEF’s

De Commissie houdt een informatiedag na de lancering van de oproepen tot het indienen van voorstellen voor sectorale test- en experimentatiefaciliteiten op het gebied van AI.

Manufacturing, Healthcare, Agri-Food, Smart cities & communities

In het kader van het programma Digitaal Europa (DIGITAL) verwacht de Europese Commissie in de tweede helft van februari 2022 oproepen tot het indienen van voorstellen te zullen doen voor de financiering van AI-test- en experimenteerfaciliteiten (TEF’s). Deze TEF’s zullen betrekking hebben op de agrovoedingssector (30 miljoen EUR), de gezondheidszorg (30 miljoen EUR), de maakindustrie (30 miljoen EUR) en slimme steden en gemeenschappen (20 EUR). Deze oproepen zullen in gelijke mate worden medegefinancierd op het niveau van de EU en de lidstaten.

De Europese Commissie plant één grootschalig project met een totale begroting van 40 tot 60 miljoen euro per sector (50 % gefinancierd door DIGITAL), waarvoor een consortium van verschillende testfaciliteiten in heel Europa nodig is. Om de gemeenschap bij het schrijven van de voorstellen te ondersteunen, zal de Europese Commissie op 28 februari een online-informatiedag organiseren.

Deze infodag volgt op de eerste dag op 29 november 2021, waar de Commissie de gemeenschap wilde ondersteunen bij de opbouw van consortia. Zij markeerde het startpunt voor matchmaking die werd voortgezet op de brokeragedagen op 2 en 3 december 2021 en op het matchmakingsplatform dat tot begin april beschikbaar zal zijn.

Het doel van de infodag is om meer bekendheid te geven aan de komende oproepen voor sectorale TEF’s DIGITAL, om vragen over het oproepproces en het TEF-concept te verduidelijken, en om consortia te ondersteunen bij het vinden van de beste partners om hun doelstellingen te verwezenlijken.

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. U kunt zich nu inschrijven.

Ontwerpagenda

09: 15-09: 30 UURDial-in (indien nodig)
09: 30-12: 30 UURPresentatie van het voorstel voor het opstellen van TEF’s
12: 30-14: 00 UURUur Lunch
14: 00-16: 20 UURPresentatie, vraag A en standplaatsen van belanghebbenden: Agrovoedingsindustrie
14: 00-16: 20 UURPresentatie, vraag A en standplaatsen van belanghebbenden: Gezondheidszorg
14: 00-16: 20 UURPresentatie, vraag A en standplaatsen van belanghebbenden: Productie
14: 00-16: 20 UURPresentatie, vraag A en standplaatsen van belanghebbenden: Slimme steden en gemeenschappen
Conclusies

Verdere informatie

Eerste blijk van belangstelling van de lidstaten voor sectorale medefinanciering van AI-tests en -experimenten (.pdf)

Test- en experimenteerfaciliteiten

Programma Digitaal Europa

Matchmakingsplatform voor Horizon Europa en sectorale AI-TEF’s in het kader van DIGITAL

Verslag van het evenement voor de eerste sectorale TEF-infodag van AI met opnames, presentaties en posters

Related content