Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikácia

Záverečné online informácie a dni na nadväzovanie kontaktov v rámci programu Digitálna Európa (DIGITAL) v súvislosti so sektorovými TEF

Komisia organizuje informačný deň po uverejnení výziev na predkladanie návrhov na sektorové testovacie a experimentálne zariadenia umelej inteligencie.

Manufacturing, Healthcare, Agri-Food, Smart cities & communities

V rámci programu Digitálna Európa (DIGITAL) Európska komisia očakáva, že v druhej polovici februára 2022 otvorí výzvy na predkladanie návrhov na financovanie testovacích a experimentačných zariadení umelej inteligencie (TEF). Tieto TEF sa budú týkať agropotravinárskych odvetví (30 miliónov EUR), zdravotnej starostlivosti (30 miliónov EUR), výroby (30 miliónov EUR), ako aj inteligentných miest a komunít (20 EUR). Tieto výzvy sa budú spolufinancovať rovnakým dielom na úrovni EÚ a členských štátov.

Európska komisia plánuje jeden rozsiahly projekt s celkovým rozpočtom 40 – 60 miliónov EUR na sektor (50 % financuje GR DIGITAL), pričom každý z nich si vyžaduje konzorcium viacerých testovacích zariadení v celej Európe. Európska komisia zorganizuje 28. februára online informačný deň s cieľom písomne podporiť komunitu.

Tento informačný deň nasleduje po prvom z 29. novembra 2021, keď sa Komisia snažila podporiť komunitu pri budovaní konzorcií. Bol to východiskový bod pre nadväzovanie kontaktov, ktorý pokračoval v sprostredkovateľských dňoch 2. a 3. decembra 2021 a na platforme na nadväzovanie kontaktov, ktorá bude k dispozícii do začiatku apríla.

Cieľom informačného dňa je zvýšiť informovanosť o nadchádzajúcich výzvach v rámci odvetvových TEF DIGITAL a objasniť otázky týkajúce sa procesu výzvy a koncepcie TEF a podporiť konzorciá pri hľadaní najlepších partnerov na dosiahnutie ich cieľov.

Účasť je bezplatná, ale registrácia je povinná. Registrácia je otvorená teraz.

Návrh programu

9:15 – 9.30 HČíselník (v prípade potreby)
9:30 – 12.30 HPrezentácia TEF a písanie návrhu
12:30 – 14.00 HObedňajšia prestávka
OD 14.00 DO 16.20 HPrezentácia, otázky a odpovede a ilustrácie zainteresovaných strán: Poľnohospodársko-potravinárske výrobky
OD 14.00 DO 16.20 HPrezentácia, otázky a odpovede a ilustrácie zainteresovaných strán: Zdravotná starostlivosť
OD 14.00 DO 16.20 HPrezentácia, otázky a odpovede a ilustrácie zainteresovaných strán: Výroba
OD 14.00 DO 16.20 HPrezentácia, otázky a odpovede a ilustrácie zainteresovaných strán: Inteligentné mestá a komunity
Závery

Ďalšie informácie:

Počiatočné vyjadrenie záujmu členských štátov o sektorové testovanie a experimentovanie v oblasti umelej inteligencie (.pdf)

Skúšobné a experimentačné zariadenia

Program Digitálna Európa

Platforma na nadväzovanie kontaktov pre program Horizont Európa a odvetvové TEF v oblasti umelej inteligencie v rámci programu DIGITAL

Správa o podujatí týkajúca sa prvého informačného dňa TEF v odvetví umelej inteligencie so záznamami, prezentáciami a plagátmi

Related content