Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Leidinys

2017–2020 m. Europos duomenų rinkos tyrimo rezultatai

Tyrime pateikiami faktai ir skaičiai, taip pat keletas kiekybinių istorijų apie duomenimis grindžiamas inovacijas, kuriomis grindžiamos įvairios tikslinės politikos priemonės, skirtos ES duomenų ekonomikai. Remiantis tyrimo rezultatais tapo lengviau faktiškai įvertinti didžiulį socialinį ir ekonominį potencialą, susijusį su bendra Europos duomenų erdve.

Tai buvo pirmasis Europos duomenų rinkos tyrimas (SMART 2013/0063), kurį Europos Komisija užsakė 2013 m. ir kuriame pirmą kartą bandyta pateikti faktus ir duomenis apie ES duomenų ekonomikos dydį ir tendencijas, sukuriant Europos duomenų rinkos stebėsenos priemonę.

Atnaujinto Europos duomenų rinkos (EDM) tyrimo (SMART 2016/0063) galutinėje ataskaitoje dabar išsamiai pateikiami atnaujintos Europos duomenų rinkos stebėsenos priemonės, dėl kurios sudaryta sutartis 2017–2020 m. laikotarpiui, galutinio vertinimo etapo rezultatai.

Europos duomenų rinkos stebėsenos priemonė, sukurta pagal modulinę struktūrą, kuri yra pirmasis tyrimo ramstis, grindžiama pagrindiniu kiekybinių rodiklių rinkiniu, kad būtų galima pateikti šiuo metu, t. y. 2018–2020 m., ir 2025 m. laikotarpio besiformuojančios rinkos vertinimus.

Pagrindinės sritys, kurioms taikomi šioje ataskaitoje įvertinti rodikliai, yra šios:

  • Duomenų specialistai ir duomenų paklausos bei pasiūlos pusiausvyra;
  • Duomenų bendrovės ir jų pajamos;
  • Duomenų naudotojų bendrovės ir jų išlaidos duomenų technologijoms;
  • Skaitmeninių produktų ir paslaugų rinka (duomenų rinka);
  • Duomenų ekonomika ir jos poveikis Europos ekonomikai.
  • Prognozuojami visų rodiklių scenarijai, pagrįsti alternatyviomis rinkos trajektorijomis.

Be to, kaip antra svarbi darbo kryptis, tyrime taip pat pateikiama aprašomųjų istorijų, papildančių Stebėsenos priemonės teikiamą informaciją (pavyzdžiui, „Kaip didieji duomenys skatina dirbtinį intelektą“ arba „Antrinis sveikatos duomenų naudojimas ir duomenimis grindžiamos inovacijos Europos sveikatos priežiūros pramonėje“), pridedant naują, realią informaciją apie kiekybinius rodiklius. Pasakojimai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama konkretiems duomenų rinkos klausimams ir aspektams, yra pirminis orientacinis gerosios patirties, susijusios su tuo, kas vyksta duomenų ekonomikoje šiandien Europoje ir kas gali turėti įtakos ES duomenų ekonomikos vystymuisi vidutinės trukmės laikotarpiu, „katalogas“.

Galiausiai, kaip trečioji tyrimo darbo kryptis, buvo atliktas ES duomenų ekosistemos apželdinimas kartu su tam tikra bendruomenės kūrimo veikla, siekiant suburti suinteresuotuosius subjektus iš visų duomenų vertės grandinės segmentų. Žemėlapis, kuriame pateikiami ES duomenų ekonomikos kraštovaizdžio rezultatai, taip pat tyrimo organizuotų internetinių seminarų ataskaitos pateikiamos „DataLandscape“ interneto svetainėje.

Atsisiunčiamos rinkmenos

EDM Data Set.xlsx
Atsisiųsti 
EDM Executive summary ENG.pdf
Atsisiųsti 
EDM Executive summary FR.pdf
Atsisiųsti 
EDM Final study report.pdf
Atsisiųsti 
EDM_Methodology_Inception Report_for Europa
Atsisiųsti 
Final Report on Facts and Figures_for Europa
Atsisiųsti 
Final Report on Policy Conclusions_for Europa
Atsisiųsti