Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publicație

Rezultatele studiului privind piața europeană de date 2017-2020

Studiul oferă date și cifre și o serie de povestiri cantitative privind inovarea bazată pe date pentru a sprijini o serie de măsuri de politică specifice care vizează economia UE a datelor. Cu ajutorul rezultatelor studiului, a devenit mai ușor să se obțină o evaluare factuală a potențialului socioeconomic uriaș legat de spațiul european comun al datelor.

Primul studiu privind piața europeană a datelor (SMART 2013/0063) contractat de Comisia Europeană în 2013 a făcut o primă încercare de a furniza date și cifre privind dimensiunea și tendințele economiei UE a datelor prin dezvoltarea unui instrument european de monitorizare a pieței datelor.

Raportul final al studiului actualizat privind piața europeană de date (EDM) (SMART 2016/0063) prezintă acum în detaliu rezultatele ultimei runde de măsurare a instrumentului european actualizat de monitorizare a pieței datelor contractat pentru perioada 2017-2020.

Conceput de-a lungul unei structuri modulare, ca prim pilon al studiului, Instrumentul european de monitorizare a pieței datelor este construit în jurul unui set central de indicatori cantitativi pentru a furniza o serie de evaluări ale pieței emergente de date în prezent, și anume pentru anii 2018-2020 și cu previziuni pentru 2025.

Domeniile-cheie acoperite de indicatorii măsurați în prezentul raport sunt:

  • Profesioniștii din domeniul datelor și echilibrul dintre cererea și oferta de competențe în materie de date;
  • Companiile de date și veniturile acestora;
  • Companiile utilizatoare de date și cheltuielile acestora pentru tehnologiile de date;
  • Piața produselor și serviciilor digitale („piața datelor”);
  • Economia bazată pe date și impactul acesteia asupra economiei europene.
  • Scenarii de prognoză pentru toți indicatorii, pe baza traiectoriilor alternative ale pieței.

În plus, ca al doilea flux de lucru major, studiul prezintă, de asemenea, o serie de povestiri descriptive care oferă o viziune complementară celei oferite de instrumentul de monitorizare (de exemplu, „Cum stimulează IA volumele mari de date” sau „Utilizarea secundară a datelor privind sănătatea și inovarea bazată pe date în industria europeană a asistenței medicale”), adăugând informații noi și reale în jurul indicatorilor cantitativi. Concentrându-se pe aspecte și aspecte specifice ale pieței datelor, poveștile oferă un „catalog” inițial și indicativ de bune practici cu privire la ceea ce se întâmplă în prezent în economia bazată pe date în Europa și la ceea ce este probabil să afecteze dezvoltarea economiei UE bazate pe date pe termen mediu.

În cele din urmă, ca al treilea flux de lucru al studiului, s-a desfășurat un exercițiu de amenajare a teritoriului privind ecosistemul de date al UE, împreună cu unele activități de consolidare a comunității, pentru a reuni părțile interesate din toate segmentele lanțului valoric al datelor. Harta care conține rezultatele peisagisticii economiei UE a datelor, precum și rapoartele seminarelor online organizate de studiu sunt disponibile pe site- ul DataLandscape.

Descărcări

EDM Data Set.xlsx
Descărcați 
EDM Executive summary ENG.pdf
Descărcați 
EDM Executive summary FR.pdf
Descărcați 
EDM Final study report.pdf
Descărcați 
EDM_Methodology_Inception Report_for Europa
Descărcați 
Final Report on Facts and Figures_for Europa
Descărcați 
Final Report on Policy Conclusions_for Europa
Descărcați