Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Resultat av studien om den europeiska datamarknaden 2017–2020

Studien innehåller fakta och siffror och en serie kvantitativa berättelser om datadriven innovation för att stödja en rad riktade politiska åtgärder mot EU:s dataekonomi. Med hjälp av studieresultaten har det blivit lättare att få en faktabedömning av den enorma socioekonomiska potential som är kopplad till det gemensamma europeiska dataområdet.

Det var den första europeiska datamarknadsundersökningen (SMART 2013/0063) som Europeiska kommissionen ingick 2013 och som gjorde ett första försök att tillhandahålla fakta och siffror om storleken och trenderna i EU:s dataekonomi genom att utveckla ett europeiskt verktyg för övervakning av datamarknaden.

Slutrapporten från den uppdaterade studien om den europeiska datamarknaden (SMART 2016/0063) innehåller nu i detalj resultaten av den slutliga mätomgången för det uppdaterade europeiska övervakningsverktyget för datamarknaden som ingicks för perioden 2017–2020.

Det europeiska verktyget för övervakning av datamarknaden är utformat i en modulär struktur, som en första pelare i studien, och bygger på en uppsättning centrala kvantitativa indikatorer för att tillhandahålla en rad bedömningar av den framväxande datamarknaden för närvarande, dvs. för åren 2018 till 2020 och med prognoser fram till 2025.

De nyckelområden som omfattas av de indikatorer som mäts i denna rapport är följande:

  • Dataproffsen och balansen mellan tillgång och efterfrågan på datafärdigheter.
  • Dataföretagen och deras intäkter,
  • Dataanvändarföretagen och deras utgifter för datateknik.
  • Marknaden för digitala produkter och tjänster (”datamarknaden”),
  • Dataekonomin och dess effekter på den europeiska ekonomin.
  • Prognosscenarier för alla indikatorer, baserade på alternativa marknadsbanor.

Som en andra stor arbetsström presenterar studien också en serie beskrivande berättelser som kompletterar den som erbjuds av övervakningsverktyget (t.ex. ”Hur stora data driver AI” eller ”Sekundär användning av hälsodata och datadriven innovation inom den europeiska hälso- och sjukvårdsindustrin”), och lägger till ny, verklig information om de kvantitativa indikatorerna. Genom att fokusera på specifika frågor och aspekter på datamarknaden erbjuder berättelserna en inledande vägledande katalog över god praxis om vad som händer i dataekonomin i dag i Europa och vad som sannolikt kommer att påverka utvecklingen av EU:s dataekonomi på medellång sikt.

Som ett tredje arbetsflöde av studien genomfördes slutligen en landskapsplanering om EU:s dataekosystem tillsammans med viss samhällsbyggande verksamhet för att sammanföra intressenter från alla delar av datavärdekedjan. Kartan med resultaten av landskapsarkitekturen för EU:s dataekonomi samt rapporter från de webbseminarier som anordnas av studien finns på DataLandscapes webbplats.

Dokument

EDM Data Set.xlsx
Hämta 
EDM Executive summary ENG.pdf
Hämta 
EDM Executive summary FR.pdf
Hämta 
EDM Final study report.pdf
Hämta 
EDM_Methodology_Inception Report_for Europa
Hämta 
Final Report on Facts and Figures_for Europa
Hämta 
Final Report on Policy Conclusions_for Europa
Hämta