Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Metinėje ataskaitoje išdėstomi iššūkiai, susiję su pagrindinių teisių apsauga skaitmeniniame amžiuje

Europos Komisija paskelbė savo metinę Pagrindinių teisių chartijos taikymo ES ataskaitą.